Sairaanhoitajan palliatiivisen hoidon osaaminen ja sairaanhoitajaopiskelijoiden näkemyksiä palliatiivisen hoidon koulutuksesta.

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Leena Palotie -sali 101A (Aapistie 5 A)

Väitöksen aihe

Sairaanhoitajan palliatiivisen hoidon osaaminen ja sairaanhoitajaopiskelijoiden näkemyksiä palliatiivisen hoidon koulutuksesta.

Väittelijä

Terveystieteiden maisteri Minna Hökkä

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Hoitotiede

Vastaväittäjä

Dosentti Jari Kylmä, Tampereen yliopisto

Kustos

Professori Tarja Pölkki, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Sairaanhoitajat tarvitsevat laaja-alaista palliatiivisen hoidon osaamista ja koulutusta

Minna Hökän väitöstutkimuksessa todettiin, että laadukkaan palliatiivisen hoidon toteuttamiseen sairaanhoitaja tarvitsee moninaista palliatiivisen hoidon osaamista. Sairaanhoitajaopiskelijat pitävät aihetta tärkeänä, mutta koulutuksen kehittämisen tarve on ilmeinen.

Palliatiivinen hoito on parantumatonta tai henkeä uhkaavaa sairautta sairastavan potilaan ja hänen läheisensä kokonaisvaltaista, moniammatillista ja aktiivista hoitoa. Keskeisiä tavoitteita ovat kärsimyksen ehkäisy ja lievittäminen sekä elämänlaadun vaaliminen. Palliatiivisen hoidon tarve lisääntyy, kun väestö ikääntyy ja krooniset sairaudet lisääntyvät. Tämä lisää palliatiivisen hoidon osaamisen tarvetta sairaanhoitajilla, joilla on keskeinen rooli laadukkaan palliatiivisen hoidon toteuttamisessa.

Hökkä tutki väitöskirjassaan millaista palliatiivisen hoidon osaamista sairaanhoitajat tarvitsevat työssään. Aineistona oli moniammatilliset työryhmät, joihin osallistui 222 ammattilaista. Kaikilla sairaanhoitajilla palliatiivisen hoidon osaamiseen tulee olla moniulotteista. Sairaanhoitajan tulee hallita muun muassa palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan kohtaaminen, tukeminen ja oireiden hoito. Erikoistuneen sairaanhoitajan osaamisalueisiin sisältyivät lisäksi muun muassa asiantuntijuuden ylläpito, vaativan oirehoidon sekä tutkimuksen ja kehittämisen osaaminen.

Hökän tutkimuksessa tarkasteltiin myös sairaanhoitajaopiskelijoiden näkemyksiä palliatiivisen hoidon koulutuksesta. Aineisto koostui 1331 sairaanhoitajaopiskelijasta, jotka olivat opiskelunsa loppuvaiheessa. Tutkimuksen tulokset osoittivat sen, että lähes kaikkien sairaanhoitajaopiskelijoiden mielestä palliatiivisen hoidon opetus oli tärkeää. Kuitenkin opiskelijoista vain noin puolet arvioivat palliatiivisen hoidon osaamisensa riittäväksi. Erityisesti lisää koulutusta haluttiin kivunhoidosta ja psyykkisistä oireista.

Keskeisenä koulutuksen kehittämisen kohteena oli, että kaikilla opiskelijoilla on yhtäläiset mahdollisuudet saada riittävä määrä palliatiivisen hoidon opetusta. Palliatiivinen hoito on tärkeä aihe sairaanhoitajien opinnoissa. Lisäksi palliatiivisen hoidon osaaminen edistää opiskelijoiden ammatillista kasvua. Sairaanhoitajakoulutuksessa opiskelijan tulee saavuttaa riittävä palliatiivisen hoidon osaaminen, Hökkä summaa.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023