Sairaanhoitajien lääkehoidon osaaminen ja osaamisen varmistaminen

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 10

Väitöksen aihe

Sairaanhoitajien lääkehoidon osaaminen ja osaamisen varmistaminen

Väittelijä

Terveystieteiden maisteri Sami Sneck

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö/hoitotiede

Oppiaine

Hoitotiede

Vastaväittäjä

Professori Päivi Åstedt-Kurki, Tampereen yliopisto

Kustos

Professori emerita Arja Isola, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Valtaosa sairaanhoitajista hallitsee lääkehoidon perusteet

Lääkehoito on todettu aiemmissa tutkimuksissa erittäin riskialttiiksi tehtäväksi. Jopa joka viidennessä lääkitystapahtumassa on havaittu tapahtuvan virheitä. Turvallinen lääkehoidon toteuttaminen edellyttää sairaanhoitajilta monipuolista osaamista. Lääkehoidon jatkuva kehittyminen lisää osaamisen vaatimuksia. Sosiaali- ja terveysministeriö on vuodesta 2006 vaatinut sairaanhoitajien lääkehoidon osaamisen säännöllistä varmistamista. Tätä prosessia ei ole aikaisemmin tutkittu.

Väitöstutkimuksessa tutkittiin sairaanhoitajien lääkehoidon osaamista ja heidän käsityksiään viiden vuoden välein toistuvasta lääkehoidon osaamisen varmistamisesta. He arvioivat osaamisensa hyväksi. Myös lääkehoidon tiedollista osaamista arvioivien monivalintatenttien perusteella osaaminen näyttäisi hyvälle. Viimeistään kolmannen yrityksen jälkeen jopa 99,8 prosenttia sairaanhoitajista oli läpäissyt monivalintatentin. Suurempia haasteita sairaanhoitajilla oli lääkelaskennan tentissä. Kolmannen yrityksen jälkeen hylättyjä suorituksia oli edelleen noin 5 prosentilla sairaanhoitajista.

Tutkimuksen aineisto koostui 692 sairaanhoitajan lääkehoidon osaamisen itsearvioinnista ja 2479 sairaanhoitajan teoria- ja lääkelaskutentin tuloksista. Käsityksiä lääkehoidon osaamisen varmistamisesta ja verkko-oppimisesta saatiin 342 sairaanhoitajalta.

Sairaanhoitajilla oli haasteita anatomian, fysiologian ja farmakologian tiedoissa. He ilmoittivat, että eivät lue ammatillista ja tieteellistä kirjallisuutta kovinkaan aktiivisesti. Lääkelaskuissa sairaanhoitajilla oli eniten haasteita lääkkeiden laimentamiseen ja infuusionopeuksiin liittyvissä laskuissa. Lääkehoidon osaamisen varmistamista varten toteutetun verkkokurssin suorittaminen paransi heidän osaamistaan. Lisäksi sairaanhoitajat hallitsivat lääkehoidon sitä paremmin, mitä useammin he lääkehoitoa työssään toteuttivat.

Suurin osa sairaanhoitajista piti lääkehoidon osaamisen varmistamista tärkeänä. Verkkokurssi oli heidän käsitystensä mukaan toimiva opetusmenetelmä. Osa sairaanhoitajista kritisoi sitä, että kaikilta vaaditaan saman lääkehoidon tentin suorittaminen. He toivoivat enemmän omiin työtehtäviinsä kohdennettua osaamisen varmistamista. Verkko-oppimisen rinnalle toivottiin myös muita opetusmenetelmiä, kuten lääkelaskujen käytännön harjoituksia.

Tämän tutkimuksen perusteella sairaanhoitajien osaamista ja potilasturvallisuutta lisää säännöllinen osaamisen varmistaminen. Väitöstutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää jo olemassa olevan lääkehoidon osaamisen varmistamisen mallin kehittämiseen.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024