Saksan ääntäminen laulusarjassa Frauenliebe und Leben: Tutkimuskohteena eksperttilaulajat

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Kaljusensali (KTK112)

Väitöksen aihe

Saksan ääntäminen laulusarjassa Frauenliebe und Leben: Tutkimuskohteena eksperttilaulajat

Väittelijä

Kasvatustieteen lisensiaatti Nina Jokela

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Kasvatustieteiden tiedekunta, Musiikkikasvatus

Oppiaine

Musiikkikasvatus

Vastaväittäjä

Professori Jukka Louhivuori, Jyväskylän yliopisto

Kustos

Professori Juha Ojala, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Eksperttilaulajien saksan ääntämisen monimuotoisuus

Eksperttilaulajien saksan ääntäminen on monimuotoisempaa kuin ääntämisnormistot antavat olettaa. Havainto nousi esiin väitöstutkimuksesta, jossa tutkittiin 12 eksperttilaulajan, kuten esimerkiksi Soile Isokosken, Anne Sofie von Otterin ja Barbara Bonneyn, ääntämistä Robert Schumannin vuonna 1840 säveltämässä laulusarjassa Frauenliebe und Leben. Äänitteet, joista eksperttilaulajien saksan ääntämistä havainnoitiin, olivat vuosien 1950 ja 1997 väliseltä ajalta.
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 1) miten klassisen laulun ääntämiseen osoitetut saksan kielen ääntämisen oppaat ohjeistivat saksan ääntämistä, 2) miten eksperttilaulajat ääntävät saksaa ja 3) minkälaisiin ryhmiin eksperttilaulajat sijoittuvat. Sekä saksan kielen ääntämisen oppaista että eksperttilaulajien ääntämisestä havainnoitiin 11 saksan kielen elementtiä. Yhdeksän elementtiä keskittyi konsonantteihin ja kaksi elementtiä vokaaleihin. Auditiivisesti, ihmiskorvalla tuotettua aineistoa analysoitiin tilastollisin menetelmin.
Tutkimuksen tuloksena oli havainto, että saksan kielen ääntämisen oppaat ja eksperttilaulajien ääntäminen ovat lisänneet monimuotoisuutta saksan ääntämiseen omalla käytännöllään. Eksperttilaulajien osalta oli havainto, että eniten – kokonaisuutena tarkasteltuna – yhdenmukaisuutta ilmeni Brigitte Fassbaenderin ja Marjana Lipovšekin väliltä. Soile Isokosken ääntämisestä löytyi yhdenmukaisuutta muun muassa Janet Bakerin kanssa s-äänteen, Marjana Lipovšekin kanssa g-äänteen ja Tamara Takácsin kanssa verbien ääntämisen osalta. Eksperttilaulajien ryhmiin sijoittuminen oli maltillista. Soile Isokoski sijoittui neljästi samaan ryhmään Marjana Lipovšekin kuten myös Elly Amelingin kanssa. Useimmin samaan ryhmään sijoittuivat Irmgard Seefried ja Elly Ameling.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024