Sano, Tee, Osallistu? Käyttäjän osallistuttaminen tietojärjestelmien suunnitteluun

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

IT116

Väitöksen aihe

Sano, Tee, Osallistu? Käyttäjän osallistuttaminen tietojärjestelmien suunnitteluun

Väittelijä

Filosofian maisteri Helena Tokkonen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Tietojenkäsittelytiede

Oppiaine

Tietojenkäsittelytiede

Vastaväittäjä

Professori Samuli Pekkola, Tampereen yliopisto

Kustos

Professori Marianne Kinnula, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Käyttäjää ei oteta kokonaisvaltaisesti huomioon tietojärjestelmien suunnittelussa

Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin tietojärjestelmien käyttäjien osallistuttamista suunnittelutyöhön ja millaiseen käyttäjäymmärrykseen järjestelmien kehittäminen perustuu. Tutkimuksessa havaittiin, että tietojärjestelmien suunnittelussa käyttäjien kokonaisvaltainen ymmärtäminen on vähäistä.

Yhteissuunnittelun menetelmien hyödyntäminen yhdessä muun käyttäjätiedon kanssa, ja sitä kautta tietojärjestelmien käyttäjien tarpeiden ymmärtäminen on puutteellista. Erityisesti vanhan järjestelmän kehittämisessä luotetaan suunnittelijan omiin käsityksiin ja järjestelmän tilaajan vaatimuksiin. Tutkimuksen kohteina oli 20 erilaista käytännön suunnitteluongelmaa, joissa kehitettiin tietojärjestelmiä sekä Suomeen että kansainvälisille markkinoille.

Tutkimuksen tuloksena luotiin käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteita ja tietojärjestelmien käyttäjien osallistumisulottuvuuksia tarkasteleva UICD-malli, joka auttaa yritysten eri sidosryhmiä ymmärtämään käyttäjätarpeita kokonaisvaltaisesti sekä kehittämään suunnitteluprosesseja. UICD-mallia voidaan soveltaa laajasti tuotekehityksessä ja sen avulla voidaan luoda kuva miten käyttäjät on otettu huomioon järjestelmän kehittämisen eri vaiheissa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024