Satunnaisia fraktaalijoukkoja

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, OP-sali (L10)

Väitöksen aihe

Satunnaisia fraktaalijoukkoja

Väittelijä

Master of Science Changhao Chen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Luonnontieteellinen tiedekunta, matematiikka

Oppiaine

Matematiikka

Vastaväittäjä

Lehtori Andras Mathe, University of Warwick, UK

Kustos

Dosentti Ville Suomala, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Satunnaisia fraktaalijoukkoja

Väitöskirjassa tutkitaan satunnaisten fraktaalijoukkojen geometriaa, kuten ortogonaalisia projektioita ja huokoisuutta. Kappaleen aurinkoisella säällä maahan heijastama varjo on ehkä konkreettisin esimerkki ortogonaalisesta projektiosta. Huokoisuus puolestaan kuvaa kappaleen sisällä olevien reikien suhteellista kokoa ja esiintymistiheyttä.

Saavutetut tulokset antavat tärkeää lisätietoa mm satunnaisten peitejoukkojen, satunnaisten Cantor joukkojen ja fraktaaliperkolaation geometriasta. Erään väitöskirjan päätuloksen mukaan satunnaisen peitejoukon kokoa kuvaava luku, dimensio, säilyy kaikissa joukon ortogonaalisissa projektioissa niille aliavaruuksille, joiden ulottuvuus ei ole peitejoukon dimensiota pienempi.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024