Satunnaismatriisimenetelmiin perustuva resurssien hallinta langattomissa verkoissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/62809154516

Väitöksen aihe

Satunnaismatriisimenetelmiin perustuva resurssien hallinta langattomissa verkoissa

Väittelijä

Master of Science Hossein Asgharimoghaddam

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, CWC – Radioteknologiat (CWC-RT)

Oppiaine

Tietoliikennetekniikka

Vastaväittäjä

Professori Jyri Hämäläinen, Aalto-yliopisto

Kustos

Apulaisprofessori Antti Tölli, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Satunnaismatriisimenetelmiin perustuva resurssien hallinta langattomissa verkoissa

Satunnaismatriiseja (RM) käyttäviä menetelmiä hyödynnetään kehitettäessä radioresurssien hallintatekniikoita tuleville langattomille verkoille, joissa järjestelmän mittojen, kuten kaistanleveyden sekä verkkoelementtien ja antennien määrän, odotetaan olevan suuria. RM-menetelmät tarjoavat deterministisiä arvioita verkon suorituskyvystä, jotka tarkentuvat järjestelmän ulottuvuuksien kasvaessa suuriksi. Erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin: ei-ortogonaaliseen monipääsytekniikkaan (NOMA), koordinoituihin monipistelähetyksiin (CoMP) ja kaksivaiheiseen keilanmuodostukseen (TSB), jossa yhdistyvät suuriulotteinen tilastollinen esi-/jälkikäsittely ja alemman ulottuvuuden digitaalinen käsittely.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024