Sedatiivikuorma ja suun terveys kotona asuvilla iäkkäillä henkilöillä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta (Auditorio F101)

Väitöksen aihe

Sedatiivikuorma ja suun terveys kotona asuvilla iäkkäillä henkilöillä

Väittelijä

Hammaslääketieteen lisensiaatti Antti Tiisanoja

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopiston tutkijakoulu, Suun terveyden tutkimusyksikkö

Oppiaine

Parodontologia ja geriatrinen hammaslääketiede

Vastaväittäjä

Professori Timo Närhi, Turun yliopisto, Hammaslääketieteen laitos

Kustos

Professori Pekka Ylöstalo , Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Suun terveyden tutkimusyksikkö

Lisää tapahtuma kalenteriin

Väsyttävät lääkkeet ovat ikäihmisillä yhteydessä heikkoon suun terveyteen

Väitöstutkimuksessa todettiin, että väsymystä aiheuttavien lääkkeiden käyttö on ikääntyneillä henkilöillä yhteydessä puutteelliseen suuhygieniaan sekä huonoon suun terveyteen. Tutkimuksessa altistumista väsyttäville lääkkeille ja niiden käyttöä mitattiin sedatiivikuorman avulla. Sedatiivikuorma kuvastaa kokonaislääkityksestä aiheutuvaa väsyttävää vaikutusta ja tämän menetelmän käyttö erottaa väitöstutkimuksen aiemmista tutkimuksista.

Tutkimustyö perustuu väestöpohjaiseen Hyvän Hoidon Strategia (HHS)-tutkimukseen, johon osallistui 75 vuotta täyttäneitä ja sitä vanhempia kuopiolaisia vuosina 2004-2005. Työssä tutkittiin tilastollisilla menetelmillä sedatiivikuorman vaikutuksia syljeneritykseen, kuivan suun tunteeseen, hampaiden reikiintymiseen, hampaiden ympäryskudosten tulehdukseen sekä suuhygieniaan. Näiden lisäksi yksi työn osio selvitti antikolinergisten lääkkeiden vaikutuksia kuivaan suuhun ja kyseisiä tuloksia verrattiin väsyttävien lääkkeiden vaikutuksiin.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että henkilöillä, joilla oli sedatiivikuorma, oli keskimäärin enemmän kariesta, alentunut syljeneritys sekä puutteellinen suuhygienia verrattuna henkilöihin, joilla ei ollut sedatiivikuormaa. Antikolinergiset lääkkeet olivat myös yhteydessä kuivaan suuhun ja tämä yhteys ilmeni eri tavalla kuin väsyttävillä lääkkeillä.

Tulosten perusteella voidaan todeta, että väsyttäviä lääkkeitä käyttävät ikääntyneet henkilöt tarvitsevat perusteellisia suun sairauksia ennaltaehkäiseviä toimia sekä säännöllisiä suun tutkimuksia.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024