Selektiivisten inhibiittoreiden löytäminen ihmisen difteriatoksiinin kaltaisille ADP-ribosyylitransferaaseille

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Kontinkangas, anatomian luentosali A101 (Aapistie 7A)

Väitöksen aihe

Selektiivisten inhibiittoreiden löytäminen ihmisen difteriatoksiinin kaltaisille ADP-ribosyylitransferaaseille

Väittelijä

Master of Science Harikanth Venkannagari

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, biokemia

Oppiaine

Biokemia

Vastaväittäjä

Professori Friedrich Koch-Nolte, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Saksa

Kustos

Dosentti Lari Lehtiö, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Selektiivisten inhibiittoreiden löytäminen ihmisen difteriatoksiinin kaltaisille ADP-ribosyylitransferaaseille

Väitöstyössä tutkittiin ihmisen difteriatoksiinin kaltaisia ADP-ribosyylitransferaaseja, joita on ihmisellä 17. Nämä proteiinit vaikuttavat solun signalointireiteissä ja monet niistä ovat potentiaalisia lääkeaineiden kohdemolekyylejä.

Väitöstyön tavoitteena oli kehittää pienmolekyylejä, jotka inhiboisivat ainoastaan yhtä entsyymiä - ARTD10:tä. Yhdistekirjastoja seulomalla löydettiin inhibiittori, joka on erittäin spesifinen ARTD10:tä vastaan ja herkistää solukokeissa syöpäsoluja DNA-vaurioille. Yhdistettä voidaan käyttää kemiallisena koettimena tutkittaessa ARTD10-entsyymin toimintaa sekä kehitettäessä uusia syöpähoitoja, jotka perustuvat ARTD-entsyymien inhibointiin.​
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024