Sidosryhmäanalyysi suuren mittakaavan ohjelmistotuotannossa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Wetteri-sali (IT 115)

Väitöksen aihe

Sidosryhmäanalyysi suuren mittakaavan ohjelmistotuotannossa

Väittelijä

Filosofian maisteri Markus Kelanti

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Tietojenkäsittelytiede

Oppiaine

Tietojenkäsittelytieteet

Vastaväittäjä

Professori Markku Tukiainen, Itä-Suomen yliopisto

Kustos

Professori Samuli Saukkonen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Suurien ohjelmistojärjestelmien sidosryhmien analysointi

Väitöstyössä on tutkittu sidosryhmäanalyysia ja sen toteuttamista suurien ohjelmistojärjestelmien kehittämistä varten. Sidosryhmäanalyysi on tyypillisesti osa vaihetta, jossa ohjelmiston toiminnollisuutta analysoidaan ja hahmotellaan usean eri sidosryhmän näkökulmasta, erityisesti asiakkaan näkökulmasta. Ohjelmistojen ja järjestelmien kasvaessa on havaittu, että järjestelmälliselle ja kattavammalle sidosryhmäanalyysille on tarvetta ja sen täytyy tukea paremmin erilaisia työskentely- ja kehitysmuotoja isoissa organisaatioissa.

Tässä työssä on tutkittu millaisia tarpeita suuren ohjelmistojärjestelmän kehitysympäristöllä on, millä tavalla sidosryhmäanalyysin tulisi tukea kehitystyötä ja millä tavalla sidosryhmäanalyysi tulisi toteuttaa, jotta se tukee käytännön työtä. Tulosten perusteella järjestelmällinen ja jatkuva eri sidosryhmien näkökulmien mallintaminen osoittautui tehokkaaksi työkaluksi, joka auttoi hahmottamaan, kommunikoimaan ja arvioimaan erilaisia vaatimuksia ja tarpeita varten kehitettävää järjestelmää. Tulokset saavutettiin haastattelututkimusten avulla kahdessa suuressa organisaatiossa ja kehitetty menetelmä toteutettiin yhteistyössä yhden suuren organisaation kanssa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024