Sidosryhmäanalyysi taajuuksien yhteiskäyttömenetelmien kehittämiseen matkaviestinjärjestelmille

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, sali IT115

Väitöksen aihe

Sidosryhmäanalyysi taajuuksien yhteiskäyttömenetelmien kehittämiseen matkaviestinjärjestelmille

Väittelijä

Tekniikan tohtori Marja Matinmikko-Blue

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Tuotantotalous

Oppiaine

Tuotantotalous

Vastaväittäjä

Professori Erik Bohlin, Chalmers University of Technology, Ruotsi

Toinen vastaväittäjä

Associate Professor Jan Markendahl, KTH Royal Institute of Technology, Ruotsi

Kustos

Professori Harri Haapasalo, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Sidosryhmäanalyysistä apua matkaviestinnän taajuuspäätöksiin

Väitöstutkimus esittää taajuuksien hallintaan uuden sidosryhmäanalyysin työkalun, joka auttaa saavuttamaan pitkän tähtäimen kompromissin eri sidosryhmien ristiriitaisten tarpeiden välillä.

Radiotaajuudet muodostavat rajallisen luonnonvaran, jonka tehokas hallinta on tärkeä yhteiskunnallinen tavoite. Mobiilidatan kasvu on lisännyt taajuuksien tarvetta esimerkiksi 5G-järjestelmille, mikä on puolestaan lisännyt eri langattomien järjestelmien ekosysteemien välistä kilpailua radiotaajuuksien saatavuudesta. Taajuuksien yhteiskäyttömenetelmien tekninen kehitys mahdollistaa eri järjestelmien toiminnan samoilla taajuuksilla, mutta yhteiskäyttöön perustuvat hallintamallit eivät ole edenneet päätöksenteossa eri sidosryhmien ristiriitaisten näkemysten vuoksi.

Poikkitieteellisessä väitöstyössä yhdistetään tuotantotalouden tutkimusmenetelmät tietoliikennetekniikan tutkimusaiheeseen uusien taajuuksien yhteiskäyttömenetelmien kehittämiseksi matkaviestinjärjestelmille. Työssä kehitetty kolmivaiheinen sidosryhmäanalyysi kuvaa havainnollistaen tarvittavat toimenpiteet sidosryhmien tunnistamiselle, näiden välisten yhteyksien selvittämiselle sekä johtamistoimenpiteiden kehittämiselle.

Työssä kehitettyä sidosryhmäanalyysiä sovelletaan kahteen matkaviestinnän tapaustutkimukseen sisältäen televisiotaajuuksien tulevaisuuden käytön sekä taajuuksien lisensioidun yhteiskäytön (licensed shared access, LSA). Työ esittelee maailman ensimmäinen 4G-matkaviestinjärjestelmän ja langattomien kameroiden välillä tehdyn taajuuksien yhteiskäyttökokeilun, joka huomioi eri sidosryhmien ristiriitaiset vaatimukset.

Sidosryhmäanalyysiä on jo pitkään käytetty eri maiden taajuushallinnoissa taajuuspäätöksiä tehtäessä, mutta siitä ei ole aiempaa tieteellistä tutkimusta. Työssä kehitetty malli on ensimmäinen strategisen johtamisen sidosryhmäanalyysin sovellus langattomaan tietoliikenteeseen ja erityisesti taajuuksien hallintaan. Se tuo taajuushallinnoille, teollisuudelle ja tutkimusmaailmalle uuden työkalun radiotaajuuksien yhteiskäyttöön perustuvien hallintamallien kehittämiseen.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024