Sidosryhmien vuorovaikutus ohjelmistoratkaisujen tuotteistamisessa. Mobiiliratkaisujen tapaus

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, OP-sali (L10)

Väitöksen aihe

Sidosryhmien vuorovaikutus ohjelmistoratkaisujen tuotteistamisessa. Mobiiliratkaisujen tapaus

Väittelijä

Filosofian maisteri Heli Päätalo

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, tietojenkäsittelytieteiden laitos

Oppiaine

Tietojenkäsittelytiede

Vastaväittäjä

Professori Tomi Männistö, Helsingin yliopisto

Kustos

Professori Veikko Seppänen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Onnistunut ohjelmistotuotteen kehittäminen vaatii eri tahojen välistä vuorovaikutusta

Väitöstutkimuksessa selvitettiin sidosryhmien vuorovaikutusta tietokoneohjelmistojen tuotteistamisvaiheessa. Ohjelmiston tuotteistamisen avulla yritys pystyy tehokkaasti valmistamaan ratkaisuja erilaisille markkinoille ja asiakkaille. Ohjelmistoratkaisujen tuotteistamiseen kohdistuu usein erittäin paljon erilaisten sidosryhmien odotuksia ja vaatimuksia. Sidosryhmiä ovat ne yksittäiset henkilöt tai henkilöiden muodostamat ryhmittymät, jotka haluavat ja pystyvät vaikuttamaan kehitettävään ohjelmistotuotteeseen. Onnistuneen ohjelmistoratkaisun kehittämisen kannalta on tärkeää selvittää ja analysoida sidosryhmien tarpeet sekä pyrkiä vastaamaan niihin.

Jotta ohjelmistotuotteeseen kohdistuvat tarpeet ja vaatimukset pystytään kartoittamaan, on ensiksi tunnistettava kehitysprojektin sidosryhmät. Ne ilmaisevat odotuksensa vuorovaikutuksen kautta, millä tarkoitetaan vuoropuhelua, jota sidosryhmät käyvät ohjelmiston tuotekehitysprojektin kanssa ja keskenään. Vuorovaikutuksen merkitystä ohjelmistotuotteen tuotteistamisessa ei vielä ymmärretä riittävän hyvin.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, millaista vuorovaikutusta ohjelmistotuotteen kehitysprojektin ja sen sidosryhmien välillä esiintyy. Vuorovaikutuksessa jaetaan sekä informaatiota että osaamista ja se tapahtuu kommunikoinnin ja yhteistyön välityksellä. Vuorovaikutusta voidaan pyrkiä vahvistamaan prosessien avulla, mutta ne eivät itsessään takaa riittävää vuoropuhelua.

Aineiston perusteella sidosryhmät jakautuvat kahteen erilliseen ryhmään. Ensimmäiseen kuuluvat ne, jotka päättävät yrityksen tuotevalikoimasta. Toinen ryhmä puolestaan kehittää ja toteuttaa ohjelmistotuotteen. Tuotevalikoimasta päättävän ryhmän vuorovaikutus perustuu kommunikointiin, jonka ohjelmistotuotteen kehittäjien ryhmä kokee yksisuuntaiseksi. Siksi kommunikointi ei käytännössä useinkaan mahdollista vuoropuhelua, jota tarvitaan yhtenäisen ymmärryksen aikaansaamiseksi.

Tutkimuksen löydökset korostavat vuorovaikutuksen merkitystä ohjelmiston tuotteistamisessa. Tutkimus paljastaa, että sidosryhmien vuorovaikutus on monimutkaisempaa kuin kirjallisuudessa on kuvattu. Sen tulokset täydentävät siten vielä varsin harvalukuisia ohjelmistojen tuotteistamiseen liittyviä tutkimuksia. Käytännön suosituksena tutkimus esittää joukon keinoja, joilla ohjelmistoalan yritykset voivat tehostaa ohjelmistotuotteiden kehittämistä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024