Sisäilman homeiden ja tupakoinnin vaikutukset keuhkojen toimintakokeisiin hiljattain astmaan sairastuneilla ja terveillä aikuisilla.

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Lääketieteellisen tiedekunnan (Aapistie 5 A) Leena Palotie -sali (101A)

Väitöksen aihe

Sisäilman homeiden ja tupakoinnin vaikutukset keuhkojen toimintakokeisiin hiljattain astmaan sairastuneilla ja terveillä aikuisilla.

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Samu Hernberg

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus (CERH)

Oppiaine

Lääketiede

Vastaväittäjä

Professori Marjukka Myllärniemi, Helsingin yliopisto

Kustos

Professori Jouni J. K. Jaakkola, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Sisäilman homeille altistuminen ja tupakointi heikentävät keuhkojen toimintaa työikäisillä aikuisilla

Väitöskirjani tuo uutta näyttöä siitä, että sisäilman homeen hajulle altistuminen heikentää keuhkojen toimintaa astmaa sairastavilla ja terveillä työikäisillä aikuisilla. Lisäksi astmaa sairastavilla aikuisilla säännöllinen tupakointi ja aiempi tupakointi heikentävät sekä isojen että pienten ilmateiden toimintaa. Altistuminen sisäilman homeille ja tupakointi ovat yleisiä maailmanlaajuisesti. Väitöskirjani osatutkimuksissa I ja II arvioimme sisäilman kosteus- ja homevaurioiden vaikutusta keuhkojen toimintaan vastikään astmaan sairastuneilla ja terveillä aikuisilla. Tutkimuksessa III arvioimme tupakoinnin vaikutusta keuhkojen toimintaan, sekä isojen että pienten ilmateiden osalta, vastikään astmaan sairastuneilla aikuisilla. Väitöskirjan tutkimukset perustuvat väestöpohjaiseen tapaus-verrokkitutkimukseen (Finnish Environment and Asthma Study). Se koostui 521 työikäisestä aikuisesta, joilla on hiljattain diagnosoitu astma ja 932 terveestä aikuisesta. Tutkittavien altistuminen arvioitiin kyselytutkimuksella ja heidän keuhkojen toimintaa arvioitiin spirometria-tutkimuksella.
Viimeksi päivitetty: 12.6.2023