Skitsofrenian ennuste ja ennustetekijät Pohjois-Suomen vuoden
1966 syntymäkohortissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Kontinkangas, psykiatrian hallintorakennus PT1, luentosali 1 (Peltolantie 17)

Väitöksen aihe

Skitsofrenian ennuste ja ennustetekijät Pohjois-Suomen vuoden
1966 syntymäkohortissa

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Pauliina Juola

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, psykiatria

Oppiaine

Psykiatria

Vastaväittäjä

Professori Kristian Wahlbeck, Suomen mielenterveysseura ja THL

Kustos

Dosentti Erika Jääskeläinen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Skitsofreniasta toipuminen on mahdollista

Väitöstutkimuksessa havaittiin, että skitsofreniasta toipuminen on mahdollista. Maailmanlaajuisesti skitsofreniaan sairastuvista 13,5 % todettiin toipuvan. Toipumisella tarkoitettiin sekä vähäisiä oireita että hyvää toimintakykyä vähintään kahden vuoden ajan. Toipumisen ei havaittu yleistyneen viime vuosikymmeninä vaikka lääkitys ja muut hoitomenetelmät ovat tuona aikana kehittyneet. Suomalaisessa tutkimusaineistossa huonompi ennuste oli niillä, jotka olivat sairastuessaan nuoria ja naimattomia, joilla sairaus alkoi hitaasti ja joilla oli sairauden alkuvaiheessa itsetuhoisia ajatuksia ja runsaasti sairaalahoitoja. Myös kognitiivisen suorituskyvyn ja tiettyjen aivoalueiden aivoaineen määrän havaittiin olevan yhteydessä ennusteeseen.

Skitsofrenia on vakava mielisairaus, johon sairastuu noin 1 % ihmisistä. Suomessa skitsofreniaa sairastaa siis yli 50 000 henkilöä. Skitsofrenian taudinkulku on hyvin yksilöllinen ja sen ennustaminen on haastavaa. Sairauden oireita voidaan hoitaa ja arjen toimintakykyä parantaa lääkityksellä sekä psykoterapian ja muun kuntoutuksen avulla. Sairaalahoidot ovat viime vuosikymmeninä vähentyneet selvästi samalla kun avohoito on kehittynyt. Valitettavasti edistystä työllistymisen suhteen ei ole tapahtunut.

Väitöstutkimuksen tarkoituksena oli löytää tekijöitä, joiden avulla myöhempää taudinkulkua pystyttäisiin ennustamaan. Tutkimusaineistona oli Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortti. Tutkimushenkilöt osallistuivat laajoihin psykiatrisiin tutkimuksiin 34- ja 43-vuotiaina. Tutkimuksessa hyödynnettiin haastattelu- ja sairauskertomustietoja sekä kansallisia rekistereitä. Taudinkulun ennustamiseen käytettiin myös kognitiivisia testejä ja aivojen magneettikuvia. Lisäksi selvitettiin ensimmäistä kertaa aikaisempia tutkimuksia kokoavalla systemaattisella katsauksella skitsofrenian toipumisprosentti maailmanlaajuisesti.

Väitöstutkimuksen tulokset osoittavat, että skitsofreniasta toipuminen on mahdollista, vaikkakaan ei kovin yleistä. Vaikka taudinkulun ennustaminen on edelleen haastavaa, tässä tutkimuksessa havaittiin useita kliinisesti merkittäviä tekijöitä, joilla on ennustearvoa jopa 20 vuoden seurannassa. Tuloksia voidaan hyödyntää skitsofrenian hoidon ja kuntoutuksen kehittämisessä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024