Solukoneympäristö kielen kompleksisen järjestelmän mallinnukseen

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

L10

Väitöksen aihe

Solukoneympäristö kielen kompleksisen järjestelmän mallinnukseen

Väittelijä

Diplomi-insinööri Ilkka Juuso

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Konenäkö ja signaalianalyysi

Oppiaine

Tietotekniikka

Vastaväittäjä

Professori Marc Alexander, Glasgown yliopisto

Kustos

Professori Tapio Seppänen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Solukoneympäristö kielen kompleksisen järjestelmän mallinnukseen

Lingvistiset kokoelmat kuten vuosikymmenten yli kerätyt kieli- ja murrekorpukset ovat viimeisen 15 vuoden aikana päätyneet mittavien digitointitoimien kohteeksi. Malliesimerkki tällaisesta korpuksesta on The Linguistic Atlas Project (LAP), jonka aineisto pohjautuu viimeisen 90 vuoden aikana kerättyyn ja huolella kuratoituun Yhdysvaltojen kielikartoitukseen. Tämänkaltaisten aineistojen tutkimuskäyttö on perinteisesti nojannut lingvistitutkijan intuitioon, jonka avulla kielen ajallisen ja alueellisen käytön rakenteet on voitu muuntaa tiettyihin kysymyksiin vastaaviksi kartoiksi. Tilastolliset menetelmät ja paikkatietojärjestelmät ovat tarjonneet työhön ratkaisuja, mutta näiden huomattava oppimiskynnys on rajoittanut menetelmien houkuttelevuutta murretutkimuksen parissa. Samaan aikaan kieliaineistojen ajallinen ja alueellinen hajaantuneisuus, sekä erityisesti aikasarjojen puuttellisuus, ovat haitanneet kielen muutoksen mallintamista murretutkimuksessa. Tämän väitöskirjan tavoitteena on tarjota ratkaisuja sekä kielen alueellisen variaation visualisointiin että kielen ajallisen muutoksen mallintamiseen.

Työn teoreettinen tausta pohjautuu kielen kompleksisen järjestelmän käsitteeseen ja toteutus solukoneeseen (CA, Cellular Automaton). Lisäksi työn luonnetta määrittelee sen pureutuminen mittavan LAP-aineiston tarjoamaan todelliseen dataan, jota työ käyttää kaikkien simulaatioiden taustalla. Työn tuloksia tarkastellaan aiemman lingvistisen tiedon sekä erityisesti kielen kompleksisen järjestelmän käsitteeseen kautta. Työn tuloksena on kielen monipuolinen simulointiympäristö, jota sovelletaan a) lingvistisen teorian valossa uskottavaan kielen muutoksen mallinnukseen ja b) kielen ominaisuuksien alueellisuuden tutkimukseen objektiivisen ja suoraviivaisen prosessin kautta.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024