Sosiaalinen web verkostoituneiden kehittämisyhteisöjen muodostamana ekosysteeminä. Käyttäjien sitouttamisen, teknologian kehittämisen ja liiketoimintamahdollisuuksien yhteisvaikutus mahdollistajana.

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

L5, Linnanmaa, etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/68507457162

Väitöksen aihe

Sosiaalinen web verkostoituneiden kehittämisyhteisöjen muodostamana ekosysteeminä. Käyttäjien sitouttamisen, teknologian kehittämisen ja liiketoimintamahdollisuuksien yhteisvaikutus mahdollistajana.

Väittelijä

Filosofian maisteri Salman Qayyum Mian

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, OASIS

Oppiaine

Tietojenkäsittelytiede

Vastaväittäjä

Professori Tobias Mettler, Lausannen yliopisto

Kustos

Professori Harri Oinas-Kukkonen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Sosiaalinen web verkostoituneiden kehittämisyhteisöjen muodostamana ekosysteeminä

Sosiaalinen web on läsnä jokaisessa elämämme osa-alueessa. Kuitenkin sosiaalisen webin voima on edelleen ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, ja heidän panostuksensa on osa yhteiskehittämisen tuotosta. Yritysten käyttämät teknologiset välineet, joilla kerätään käyttäjiltä yhteisesti luotua sisältöä, ovat itsessään käyttäjien kehittämiä ja jakamia verkostoituneen yhteisön sosiaalisessa tilassa tai sosiaalisessa webissä. Joten uutena aikakautena käyttäjät eivät ole mukana vain yhteiskehittämässä sisältöä vaan yhä enemmän myös teknologiaa. Nämä niin sanotut verkostoituneet kehittämisyhteisöt (networked improvement communities, NICs) koostuvat yksilöistä, organisaatioista tai molemmista. Kehittämisyhteisöjä on tutkittu ennenkin, mutta vain vähän tutkimuksia löytyy niiden roolista sosiaalisen webin kontekstissa.

Tämä väitöskirja tutkii avoimen lähdekoodin kentän verkostoituneita kehittämisyhteisöjä teknologian kehittämisessä. Ensiksikin se tunnistaa avoimen lähdekoodinyhteisön osuuden mobiilialustojen teknologian kehittämisessä, ja toisekseen se analysoi sekä yksilöiden että organisaatioiden osuutta OpenStackin avoimen lähdekoodin pilvialustan tapaustutkimuksessa, joka hyödyntää sekä laadullista tutkimusta että sosiaalistenverkostojen analyysiä. Väitöstutkimus nostaa esille teknologian kehittymisen, kun sensoreita hyödynnetään sosiaalisen webin yhteydessä, ja painottaa, kuinka kahden konseptin yhdistäminen verkostoituneessa kehittämisyhteisössä tuottaa innovatiivisia ratkaisuja liittyen terveyteen ja turvallisuuteen erityisesti lapsille. Väitöstutkimuksessa tutkitaan lisäksi käyttäjien luoman sisällön yhteiskehittämistä ja annetaan konseptuaalinen näkökulma sensoreista sosiaalisen älyn välineinä, jotka voivat muuntaa sosiaalisenwebin sosiaaliseksi sensoriverkoksi.

Viimeiseksi väitöstutkimus pyrkii osoittamaan, että sosiaalinen web kokonaisvaltaisena ilmiönä vastaa verkostoituneiden kehittämisyhteisöjen ekosysteemidynamiikkaa, jossa tuetaan toista tuottamalla tai kuluttamalla sisältöä tai koodia ja teknologiaa. Väitöskirjassa kuvataan myös taksonomia sosiaalisen webin käyttäjien omille tuotoksille. Kaiken kaikkiaan käyttäjien tuottama sisältö ja kehittämä koodi ja yleisemmin mahdollisuus kehittää teknologiaa sekä uudet liiketoimintamahdollisuudet mahdollistavat verkostoituneiden kehittämisyhteisöjen ekosysteemien toimivuuden.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024