Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden esteitä yksintulleiden nuorten elämässä. Feministinen etnografia instituutioissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, L5

Väitöksen aihe

Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden esteitä yksintulleiden nuorten elämässä. Feministinen etnografia instituutioissa

Väittelijä

Kasvatustieteen maisteri Iida Kauhanen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Kasvatuksen arvot, aatteet ja yhteiskunnalliset kontekstit

Oppiaine

Sosiologia ja sukupuolentutkimus

Vastaväittäjä

Dosentti Eeva Puumala, Tampereen yliopisto

Kustos

Professori Maija Lanas, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Alaikäisinä, ilman huoltajia maahan tulleiden ja turvapaikkaa hakeneiden nuorten yhdenvertainen osallisuus on mahdotonta Suomessa

Väitöstutkimus tarkasteli sitä, miten yhdenvertainen osallisuus toteutuu niiden nuorten elämässä, jotka ovat hakeneet turvapaikkaa alaikäisinä, ilman huoltajia. Näitä nuoria kutsutaan usein yksintulleiksi nuoriksi. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että vaikka osa yksintulleiden nuorten perustarpeista, kuten riittävä ruoka ja turvallinen asuinpaikka huomioidaan Euroopassa hyvin, pysyvyys ja mahdollisuus tulla kuulluksi jäävät usein huomioimatta.

Tähän väitöstutkimukseen osallistui 13 yksintullutta nuorta. Tutkimuksen alkaessa nämä nuoret olivat asuneet Suomessa vähintään kaksi vuotta ja olivat 15-19-vuotiaita.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että yksintulleiden nuorten yhdenvertaiselle osallisuudelle oli kaksi merkittävää estettä:

1) Yksintulleiden nuorten asumisjärjestelyt aiheuttavat vaikeuksia ylläpitää ja rakentaa rakastavia, pysyviä ihmissuhteita, jotka olisivat erityisen tärkeitä heidän hyvinvoinnilleen.

2) Yksintulleita nuoria sijoitetaan usein erillisiin kouluihin, rakennuksiin tai opiskeluryhmiin, mikä rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan olla vuorovaikutuksessa muiden nuorten kanssa.

Tutkimus osoitti myös, että yksintulleet nuoret tunnistivat ja ilmaisivat tarpeitaan ja oikeuksiaan saada tarpeisiinsa vastauksia. Tutkimuksen perusteella on tärkeää, että kaikkia yksintulleiden nuorten elämään vaikuttavia käytänteitä ja rakenteita arvioitaisiin sillä perusteella, edistävätkö ne nuorten yhdenvertaisuutta.
Viimeksi päivitetty: 16.10.2023