Sosiaalisia kartografioita korkeakoulutuksen kansainvälistymisestä Kanadassa. Tutkimus poikkeuksellisuuden tendensseistä ja artikulaatioista

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Kaljusensali (KTK 112)

Väitöksen aihe

Sosiaalisia kartografioita korkeakoulutuksen kansainvälistymisestä Kanadassa. Tutkimus poikkeuksellisuuden tendensseistä ja artikulaatioista

Väittelijä

Master of Science (Anthropology) Rene Suša

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Kasvatustieteiden tiedekunta, Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

Oppiaine

Korkeakoulutuksen kansainvälistyminen

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori M. Ayaz Naseem, Concordia University Montreal, Kanada

Kustos

Professori emerita Rauni Räsänen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kanadalaisen monikulttuurisuuden toinen tarina: Taloudellisten motiivien ja oman edun tavoittelun suuntaamaa ehdollista inkluusiota

Kanadalaista monikulttuurisen yhteiskunnan mallia ylistetään usein yhtenä maailman edistyksellisimpänä, inklusiivisimpana, avoimimpana ja suvaitsevimpana. Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat kuitenkin siihen, että julkisesti esitetyt sitoumukset toteuttaa inkluusiota ja tasa-arvoa sisältävät ehtoja. Nämä sitoumukset näyttävät pohjautuvan tiettyihin henkilökohtaisiin ja kollektiivisiin intresseihin, projektioihin ja mielihaluihin, jotka selkeästi rajoittavat mahdollisuuksia enemmistöjen ja vähemmistöjen välisille aidoille ja tasa-arvoisille suhteille, eritoten maahanmuuttajien ja kansainvälisten opiskelijoiden kohdalla.

Tarkempi tarkastelu osoittaa, että nämä intressit heijastelevat kanadalaisen yhteiskunnan avoimuuden, suvaitsevuuden ja inkluusion narratiiveja, jotka ylläpitävät ideaa Kanadan kulttuurisesta ja eettisestä paremmuudesta. Ajatus paremmuudesta muuttaa inkluusion muotoa siten, että tullakseen osaksi yhteiskuntaa, ulkopuolelta tulevien yksilöiden pitää hyväksyä paikkansa tässä olemassa olevassa hierarkiassa, eikä Kanadan monikulttuurisessa mosaiikissa ole sijaa sitä kritisoiville äänille.

Tässä tutkimuksessa selvitettiin, minkälaisia käsityksiä kanadalaisilla korkeakouluopiskelijoilla on Kanadasta, kanadalaisista ja maahanmuuttajista. Tutkimuksen aineiston muodostaa kysely (n=1451), joka kerättiin seitsemästä kanadalaisesta yliopistosta vuosina 2013-2015. Kyselyn aiheena on korkeakoulutuksen kansainvälistyminen ja se on osa laajempaa Ethical Internationalization in Higher Education (EIHE) -projektissa (2012–2016) syntynyttä kyselytietokantaa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024