Sovelluskohtaiset ohjelmoitavat prosessorit uudelleenkonfiguroitaviin energiaomavaraisiin laitteisiin

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

IT115

Väitöksen aihe

Sovelluskohtaiset ohjelmoitavat prosessorit uudelleenkonfiguroitaviin energiaomavaraisiin laitteisiin

Väittelijä

DI Teemu Nyländen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Konenäön ja signaalianalyysin tutkimuskeskus

Oppiaine

Tietotekniikka

Vastaväittäjä

Professori Jarmo Takala, Tampere University of Technology, Finland

Kustos

Professori Olli Silvén, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Laitteiston ja ohjelmiston yhteissuunnittelu sekä uudelleenkonfiguroitavuus tulevaisuuden energiaomavaraisten laitteiden prosessoriratkaisujen perusta

Laitteet, esineet, koneet ja palvelut yhdistävä esineiden internet (IoT, Internet of Things) laajentuu kiihtyvällä vauhdilla. Väitöskirjassa tutkitaan IoT-laitteiden prosessoriratkaisuja ja suunnittelumenetelmiä, jotka mahdollistaisivat aiempaa laskenta- ja energiatehokkaammat ratkaisut nykyistä kustannustehokkaammin.
Väitöskirjassa kehitettiin uusi IoT-laitteille tarkoitettu ohjelmoitava ja uudelleenkonfiguroitava grafiikkaprosessorityylinen prosessoriratkaisu, joka voidaan ohjelmoida korkeantason ohjelmointikielillä hyödyntäen sekä käsky- että datarinnakkaisuutta. Lisäksi monista nykyisistä IoT-laitteista poiketen prosessori tukee liukulukuaritmetiikkaa, mikä mahdollistaa aiempaa nopeamman ja kustannustehokkaamman suunnitteluvuon.
Väitöskirjatyössä kehitettyä prosessoriratkaisua arvioidaan kahdella laskentaintensiivisellä konenäkösovelluksella, jotka osoittavat ratkaisun saavuttavan kaupallisia prosessoriratkaisuja huomattavasti paremman energia- ja laskentatehokkuuden yhdistelmän ilman merkittäviä kompromisseja kehitystyön helppoudessa verrattuna kaupallisiin ratkaisuihin.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024