Studiomalli T-mallisen tietotyöläisen korkeakoulutuksessa, tapaustutkimus LAB-mallista

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Kainuunsali (L2)

Väitöksen aihe

Studiomalli T-mallisen tietotyöläisen korkeakoulutuksessa, tapaustutkimus LAB-mallista

Väittelijä

Diplomi-insinööri Kari-Pekka Heikkinen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Tuotantotalouden yksikkö

Oppiaine

Tuotantotalous

Vastaväittäjä

Professori Raija Hämäläinen, Jyväskylän yliopisto

Kustos

Dosentti Jukka Majava, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Monialainen studio haastaa oppimaan rajoja ylittämällä

Oulun ammattikorkeakoulun kehittämässä monialaisessa koulutusmallissa, LAB-mallissa, opitaan 2000-luvun tietotyöläisen taitoja. Monialainen studio oppimisympäristönä haastaa eri alojen opiskelijat käyttämään ammatillisia taitojaan projektimuotoisissa opinnoissaan vertais- ja valmentajapalautteen avulla.

Väitöstutkimus selvitti, että studiomallisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen on viime vuosina lisääntynyt korkeakoulutuksessa maailmanlaajuisesti. Lisäksi selvitettiin, että LAB-malli sisältää enemmän toimialakohtaisia sekä työelämässä käytettyjä käytänteitä ja menetelmiä kuin muut studiomallit.

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, rajojen ylittämisen taito ja verkostojen avulla oppiminen, eli niin kutsutut metataidot ovat tulleet yhtä arvostetuiksi kuin alakohtaiset taidot. Väitöstutkimuksessa keskityttiin ammatillisten rajojen ylittämiseen studiomallisessa ja monialaisessa oppimisympäristössä, esimerkiksi kuinka liiketalouden, insinööritieteiden ja graafisen alan opiskelijat oppivat toisiltaan. Tämän lisäksi selvitettiin, kuinka laajoja ja mihin tarkoitettuja oppimisverkostoja opiskelijat muodostivat. Laadulliset tapaustutkimukset toteutettiin Oulun ammattikorkeakoulun Oamk LABs -oppimisympäristöissä.

Väitöskirja osallistuu keskusteluun korkeakoulutuksen yhteiskunnallisesta vaikutuksesta sekä monialaisen ja studiomallisen oppimisen mahdollisuuksista tietotyöläisten kouluttamisessa. Väitöskirjatutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää studiomallisten oppimisympäristöjen kehittämisessä korkeakouluissa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024