Suhdepääomasta riskipääomaksi: kansainvälisten uusien yritysten rahoitus

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Arina-sali (TA 105)

Väitöksen aihe

Suhdepääomasta riskipääomaksi: kansainvälisten uusien yritysten rahoitus

Väittelijä

Kauppatieteiden maisteri Fan Wang

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Johtaminen ja kansainvälinen liiketoiminta

Oppiaine

Kansainvälinen liiketoiminta

Vastaväittäjä

Professori Håkan Boter, Uumajan yliopisto, Ruotsi

Kustos

Dosentti Petri Ahokangas, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Suhdepääomasta riskipääomaksi: kansainvälisten uusien yritysten rahoitus

Huolimatta suomalaisyritysten maineesta innovatiivisina korkean teknologian yrityksinä, vain pieni osa akateemisesta kirjallisuudesta käsittelee uusien yritysten kansainvälistymistä Suomen kontekstissa. Suomalaisten ICT-alan start-upien kansainvälistyminen ja kasvu on kuitenkin tärkeä teema, sillä kotimarkkinoiden pienen koon ja teknologiapohjaisten tuotteiden luonteen vuoksi, suomalaisyritykset kansainvälistyvät hyvin pian perustamisen jälkeen.

Miten start-upit rahoittavat kansainvälistymisensä? Julkiset rahoitusorganisaatiot ovat tärkeässä asemassa suomalaisyritysten kansainvälistymisessä, mutta mikä merkitys on pääomasijoittamisella? Miksi start-up valitsee pääomasijoituksen rahoituskanavana? Miten pääomasijoitusta saadaan ja miten sen kanssa toimitaan? Miksi yksi yritys onnistuu siinä missä toinen ei? Mikä merkitys suhteilla on tässä prosessissa?

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kansainvälisiin uusiin yrityksiin tehtyjä pääomasijoitusprosesseja suhdepääoman muotoutumisen ja hyödyntämisen näkökulmasta. Tutkimuksessa aihetta lähestytään sekä yritysten että pääomasijoittajien kannalta ja työn teoreettinen viitekehys rakennetaan kansainvälisten uusien yritysten, pääomasijoitusprosessin ja sosiaalisen pääoman tutkimusjulkaisujen kautta. Työssä suhdepääoma määritellään luottamukseksi, joka kehittyy vuorovaikutuksen kautta yrityksen ja pääomasijoittajan välille ja johtaa positiiviseen pääomasijoituspäätökseen ja arvonluontiin.

Työn empiirisessä osassa suhdepääoman muotoutumista ja hyödyntämistä tutkitaan tapaustutkimusmenetelmällä. Tutkimuksen aineisto on kerätty haastattelemalla viiden kansainvälisen nuoren yrityksen yrittäjiä sekä pääomasijoittajia heidän kokemuksistaan yrityksen kansainvälisen kasvun rahoittamiseksi. Työssä yritysten ja pääomasijoittajien suhdetta lähestytään suhdepääoman kautta, erityisesti kun yritysten tavoitteena on saada pääomasijoitus kansainvälistä kasvua varten ja hyödyntää syntynyttä suhdepääomaa pääomasijoituksen jälkeen yrityksen kansainvälistymisprosessissa. Analyysissä tunnistetaan tekijät, jotka vaikuttavat suhdepääoman kehittymiseen, tulokset, jotka ovat seurausta ennen pääomasijoitusta syntyneestä suhdepääomasta, sekä vaikutukset, jotka yrityksen ja pääomasijoittajan välisellä suhdepääomalla on yrityksen menestymiseen pääomasijoituksen jälkeen.

Tutkimuksessa yrityksen ja pääomasijoittajan erityisillä piirteillä, toimintamalleilla ja käyttäytymisellä havaittiin olevan merkitystä suhdepääoman muotoutumisessa ja hyödyntämisessä. Suhdepääoman muotoutumisprosessi luo ilmapiirin, jossa yrittäjät ja pääomasijoittajat voivat tuoda aineellisia ja aineettomia resursseja yrityksen kansainvälistymisen tueksi. Työn teoreettinen kontribuutio on erityisesti sen tuoma suhdenäkökulma pääomasijoitusprosessitutkimukseen. Työssä osoitetaan myös kuinka yrittäjät voivat käytännössä vaikuttaa pääomasijoituksen saamiseen ja päätöksentekoprosessiin ja mihin pääomasijoittajien tulisi kiinnittää huomiota yritysten kanssa työskennellessään.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024