Sulautettuja konenäkömenetelmiä ihmisen aktiviteettien tunnistamiseen

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

TS101 Oulun yliopisto

Väitöksen aihe

Sulautettuja konenäkömenetelmiä ihmisen aktiviteettien tunnistamiseen

Väittelijä

Diplomi-insinööri Matti Matilainen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Tietotekniikka

Oppiaine

Tietotekniikka

Vastaväittäjä

Professori Roope Raisamo, Tampereen teknillinen yliopisto

Kustos

Professori Olli Silvén, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Ihmisen aktiviteetit ja eleet tunnistetaan videokuvasta automaattisesti

Väitöstyössä esitellään tietokonejärjestelmä, jonka kanssa ihminen vuorovaikuttaa olematta tietoinen fyysisten komponenttien sijainneista. Järjestelmä analysoi ihmisen aktiviteetteja ja eleitä automaattisesti videokuvavirrasta tietokonenäön avulla. Tietokonenäköohjelmisto on opetettu tietämään, miltä normaali huoneistossa eläminen näyttää ja erottamaan se kaikesta epätavallisesta, kuten esimerkiksi sairaskohtauksesta.

Ohjelmiston opettamiseen on käytetty kuvadataa, joka on luotu automaattisesti liikkeentunnistusalgoritmin tuottamaa kolmeulotteista dataa uudelleenrenderöimällä useista kuvakulmista. Tämän datanluontimenetelmän soveltuvuus tilastollisten mallien opettamisessa osoitetaan työssä. Työssä on kehitetty kaksi automaattista menetelmää, jotka tunnistavat ihmisen käsieleitä. Molemmat on suunniteltu niin, että ne on tarvittaessa mahdollista asentaa mobiililaitteisiin tai osaksi ihmisen aktiviteetteja analysoivaa järjestelmää.

Työn tuloksena on myös digitaalinen kuvatietokanta, jota voidaan käyttää eleitä tunnistavien menetelmien opettamiseen ja testaamiseen. Tietokanta on julkaistu vapaasti tutkimuskäyttöön.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024