Suomen digitalisoituminen: Valtionhallinnon ICT-projektihallinto

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, sali TA105 (Arina -sali)

Väitöksen aihe

Suomen digitalisoituminen: Valtionhallinnon ICT-projektihallinto

Väittelijä

Diplomi-insinööri Teemu Lappi

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Tuotantotalouden tutkimusyksikkö

Oppiaine

Tuotantotalous

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Magnus Hellström, Åbo Akademi

Kustos

Apulaisprofessori Kirsi Aaltonen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Valtionhallinnon IT-projektien hallintomallit

Digitalisaatio on yksi megatrendeistä, joka vaikuttaa myös julkisen sektorin uudistuksiin, joilla tavoitellaan tehokkaampia asiakaspalveluprosesseja hyödyntämällä digitaalisia teknologioita. Julkisen sektorin digitalisoituminen, tai e-hallinnon muutos, on vaativa muutosprosessi, joka toteutetaan lopulta yksittäisten ICT-projektien avulla.

Julkisenkin sektorin ICT-projekteja haastavat edelleen muun muassa tekniset epävarmuustekijät. Nämä projektitason haasteet vaikuttavat myös e-hallinnon muutokseen, johon liittyy jo valmiiksi strategisia ja hallinnollisia vaikeuksia. Tämä taas vastavuoroisesti vaikeuttaa yksittäisten projektien toimintaa. Projektihallintoa käytetään kuvaamaan, miten kertaluontoinen projekti liittyy ja vaikuttaa pysyvämpiin rakenteisiin ja niiden strategisten tavoitteiden toteutumiseen.

Väitöstutkimuksen motivaatio on parantaa nykyistä tietämystä projektihallinnosta e-hallinnon kontekstissa tarkastelemalla, miten ICT-projektihallintoa voidaan käyttää julkisen sektorin digitalisoitumisen toteuttamiseen. Väitöstyö noudattaa konstruktiivista tutkimusotetta käyttäen useita laadullisia menetelmiä Suomen valtionhallinnosta kerätyn empiirisen datan analysointiin. Yhdistämällä neljän osajulkaisun tulokset väitös perehtyy ICT-projektihallinnon käytänteisiin ja jännitteisiin eri organisaatiotasoilla digitalisoitumisen yhteydessä.

Väitöstutkimus luo lisäksi monitasoisen mallin, jonka avulla havaittuja haasteita ja jännitteitä voidaan lieventää. Täten tutkimus auttaa käytännössä alan asiantuntijoita johtamaan oikeita ICT-projekteja oikealla tavalla ja siten edesauttaa julkisen sektorin digitalisoitumista.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024