Suoriutumisen arviointimenetelmät ja niihin liittyvät oikeudenmukaisuuskäsitykset organisaatioissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaan kampus, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Arina-sali TA105

Väitöksen aihe

Suoriutumisen arviointimenetelmät ja niihin liittyvät oikeudenmukaisuuskäsitykset organisaatioissa

Väittelijä

Taloustieteen maisteri (laskentatoimi) Thuy-Van Tran

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Taloustieteen, laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Oppiaine

Laskentatoimi

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Antti Rautiainen, Jyväskylän yliopisto

Kustos

Professori Janne Järvinen, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Suoriutumisen arviointimenetelmät ja niihin liittyvät oikeudenmukaisuuskäsitykset organisaatioissa

Tämä väitöskirja käsittelee suoriutumisen arviointimenetelmiä ja niihin liittyviä työntekijöiden kokemuksia oikeudenmukaisuudesta. Nämä tekijät vaikuttavat useisiin organisatorisiin tuloksiin, kuten työyhteisön asenteisiin ja käytökseen, esimerkiksi työtyytyväisyyteen, työhyvinvointiin ja työhön sitoutumiseen. Aiemmasta tutkimuksesta huolimatta suoriutumisen arviointia ja organisatorista oikeudenmukaisuutta käsittelevässä kirjallisuudessa on vielä runsaasti avoimia tutkimuskysymyksiä. Koska yrityksissä on tärkeää ottaa käyttöön suoriutumisen arviointimenetelmiä, jotka koetaan oikeudenmukaisiksi ja jotka johtavat myönteisiin tuloksiin työpaikalla, tämä väitöskirja pyrkii lisäämään ymmärrystä siitä, miten suoriutumisen arviointimenetelmät vaikuttavat työntekijöiden käsityksiin oikeudenmukaisuudesta.

Väitöskirja koostuu kolmesta toisiinsa liittyvästä artikkelista, jotka käsittelevät suoriutumisen arviointimenetelmiä ja niiden vaikutuksia työntekijöiden käsityksiin oikeudenmukaisuudesta. Aihetta tarkastellaan useista teoreettisista näkökulmista käsin. Tutkimus painottuu erityisesti esimiesten antamaan subjektiiviseen arviointiin, koska aiemmat tutkimustulokset arvioinnin vaikuttavuudesta ja sen seurauksista ihmisten käyttäytymiseen ovat ristiriitaisia. Väitöskirja perehtyy monipuolisesti työntekijöiden kokemuksiin oikeudenmukaisuudesta pyrkien ymmärtämään niitä useista eri lähtökohdista tarkasteltuna. Lisäksi väitöskirjatyössä painotetaan kontekstuaalisten tekijöiden vaikutuksia. Tutkimus tuottaa lisätietoa johdon ohjausjärjestelmiä ja organisatorista oikeudenmukaisuutta käsitteleviin teorioihin. Käytännön vaikutuksena tutkimustulokset auttavat organisaatioita parantamaan suoriutumisen arviointimenetelmistään oikeudenmukaisempia myös työntekijöiden näkökulmasta tarkasteltuna.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023