Suosituksia henkilökohtaisen terveystiedon saavutettavuuden ja jakamisen mahdollistamiseen ja ylläpitämiseen. Empiirinen lähestymistapa.

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

L10, Linnanmaa, etäseurantalinkki: https://oulu.zoom.us/j/69008145161

Väitöksen aihe

Suosituksia henkilökohtaisen terveystiedon saavutettavuuden ja jakamisen mahdollistamiseen ja ylläpitämiseen. Empiirinen lähestymistapa.

Väittelijä

Master of Science Maria Karampela

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, M3S

Oppiaine

Tietojenkäsittelytiede

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Elia Gabarron, Norwegian Centre for E-health Research

Kustos

Professori Minna Isomursu, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Suosituksia henkilökohtaisen terveystiedon saavutettavuuden ja jakamisen mahdollistamiseen ja ylläpitämiseen. Empiirinen lähestymistapa

Henkilökohtaisen terveystiedon määrä Euroopassa on kasvanut jokapäiväisen teknologian, kuten matkapuhelimien ja puettavien sensorien, lisäännyttyä. Henkilökohtainen terveystieto voi sisältää erilaista terveyteen liittyvää tietoa, kuten potilasasiakirjoja, kuntoilutietoa tai terveyskäyttäytymiseen liittyvää tietoa. Terveystieto auttaa ihmisiä ymmärtämään terveyttään ja hyvinvointiaan. Pääsy terveystietoon antaa tietojärjestelmien käyttäjille mahdollisuuden parempaan itsetuntemukseen ja päätöksentekoon osallistumiseen, ja terveystiedon jakaminen voi auttaa tietämyksen jaossa. Tästä huolimatta tutkimukset osoittavat, että vain 18 prosenttia eurooppalaisista on käyttänyt henkilökohtaista terveystietoaan.

Tutkimusmenetelmänä käytettiin tapaustutkimusta, jossa tutkittavat vastasivat yhteen tutkimuskysymykseen. Tämä tutkimuskysymys on: Mitkä suositukset ovat relevantteja tietojärjestelmien suunnittelijoille henkilökohtaisen terveystiedon käytön ja jakamisen suunnitteluun? Suositukset korostavat henkilökohtaisen terveystiedon käytön ja jakamisen ajallista ja subjektiivista luonnetta. Ehdotetut suositukset ovat:
1) Ota huomioon se, kuinka käyttäjät ymmärtävät terveyttä ja terveyteen liittyvää tietoa.
2) Ota huomioon eri datatyypit ja formaatit terveystiedon saavutettavuudessa.
3) Yksinkertaista lääketieteellisiä termejä, tarjoa visualisaatioita ja rajapintoja käytettävyyden ja personoinnin tueksi ja lisätäksesi henkilökohtaisen terveystiedon koettua arvoa.
4) Ota huomioon ikä, koulutustausta, ammattitausta ja digitalisaation aste henkilökohtaisen terveystiedon jakamiseen kannustamisessa.
5) Ota huomioon yksityisyys eri tietotyyppien, luottamuksen, jakamisen ehtojen ja tiedon prosessoinnin tarkoituksen näkökulmista.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024