Suostuttelevat ohjelmistosuunnittelumallit ja käyttäjien kokemukset käyttäytymisen muutosta tukevissa järjestelmissä.

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Lecture hall L2

Väitöksen aihe

Suostuttelevat ohjelmistosuunnittelumallit ja käyttäjien kokemukset käyttäytymisen muutosta tukevissa järjestelmissä.

Väittelijä

Master of Science Michael Oduor

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Information Processing Science

Oppiaine

Information Systems

Vastaväittäjä

Associate Professor M. Sriram Iyengar, College of Medicine, Texas A&M Health Science Center

Kustos

Professor Harri Oinas-Kukkonen, University of Oulu

Lisää tapahtuma kalenteriin

Käyttäytymismuutos on usein monimutkaista, mutta tietojärjestelmät voivat auttaa

Kunhan vain olisi olemassa järjestelmä, joka seuraisi ja muistuttaisi meitä suunnitelmistamme, joita emme aina onnistu toteuttamaan… Teknologia on yhä tiukemmin osa elämäämme, ja teknologia voi auttaa meitä ratkaisemaan keskeisimpiä arkiongelmiamme. On äärimmäisen tärkeää tutkia, kuinka teknologia vaikuttaa jokapäiväisiin toimiimme, ja kuinka voimme saavuttaa positiivisen ja kestävän käyttäytymismuutoksen teknologian avulla.

Väitöskirjan keskeisin tavoite oli tutkia kuinka vakuuttavien järjestelmien suunnittelua voisi parantaa kysymyksellä: kuinka arviointi- ja päätöksentekoprosessit sekä vakuuttavien järjestelmien suunnittelumallit yhdistämällä voidaan edistää käyttäytymisen muutosta tukevien järjestelmien kehitystä? Väitöskirja käsittää kirjallisuuskatsauksen, kaksi kvantitatiivista tutkimusta yhteensä 227 vastaajalla, ja kaksi konstruktiivista tutkimusta, jotka kuvaavat ohjelmistomallien hyödyntämistä käyttäytymismuutosta tukevien järjestelmien kehittämisessä. Tutkimusten perusteella voidaan todeta, että käyttäjillä on erilaisia mieltymyksiä sekä käsityksiä järjestelmien käytöstä ja tietoisen kontrollin ulkopuolella olevien tekijöiden vuoksi, he eivät välttämättä käytä järjestelmiä kuin alunperin oli tarkoitettu.

On olemassa tarve syvällisemmän ymmärryksen saamiseen ongelma-alueesta – käyttäjistä ja heidän käyttökontekstistaan. Jotta voitaisiin kehittää sopivia suosituksia ja ohjeistuksia käyttäjille, kehittäjien on ymmärrettä kuinka erilaiset vakuuttamisen strategiat edistävät käyttäjän sitoutumista, sosiaalista interaktiota ja kuinka strategiat voivat auttaa korvaamaan tekijöitä, jotka johtavat digitaalisten interventioiden epäonnistumiseen. Kaiken kaikkiaan, tulokset paljastavat, että yhdistämällä arviointi- ja päätöksentekotutkimusta, joka selittää miksi ihmiset poikkeavat odotetusta käyttäytymisestä, ja ohjelmistomalleja, voidaan auttaa parantamaan käyttäytymismuutosta tukevien järjestelmien kehittämistä ja vaikuttavuutta.

Lue lisää/Read more at University of Oulu's Science with Arctic Attitude blog:
Let technology make your irrational life more sustainable
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024