Suun humoraalinen immuniteetti hapettuneita LDL-epitooppeja ja parodontaalisia bakteereja kohtaan sepelvaltimotaudissa ja parodontiitissa.

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Leena Palotie -sali (101A) Aapistie 5 A, 90220 Oulu. Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/67635321327

Väitöksen aihe

Suun humoraalinen immuniteetti hapettuneita LDL-epitooppeja ja parodontaalisia bakteereja kohtaan sepelvaltimotaudissa ja parodontiitissa.

Väittelijä

Hammaslääketieteen lisensiaatti Ramin Akhi

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Biolääketieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia

Vastaväittäjä

Associate Professor Mataleena Parikka, Tampereen yliopisto

Kustos

Professori Sohvi Hörkkö, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Suun humoraalinen immuniteetti hapettuneita LDL-epitooppeja ja parodontaalisia bakteereja kohtaan sepelvaltimotaudissa ja parodontiitissa.

Ateroskleroosiin eli valtimonkovettumatautiin liittyy krooninen matala-asteinen tulehdustila, jossa LDL (low- density lipoprotein) kolesteroli kertyy verisuonien seinämiin muodostaen ateroskleroottista plakkia. Myöhemmässä vaiheessa LDL- lipidiperoksidaatio tuottaa reaktiivisia aldehydejä, kuten malondialdehydi- asetaldehydi (MAA) -epitooppia. Hapettuneiden epitooppien synnyttämällä humoraalisella immuniteetilla on merkittävä rooli ateroskleroosin kehityksessä.

Infektiot edesauttavat valtimokovettumataudin kehittymistä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että hampaita ympäröivän kudoksen tulehdustila eli parodontiitti on valtimokovettumataudin merkittävä riskitekijä. Ateroskleroosin ja parodontiitin yhteyttä on tutkittu laajasti, mutta tarkkaa mekanismia ei vielä tunneta. On raportoitu, että MAA- epitoopilla on rakenteellista samankaltaisuutta parodontaalisen patogeenin virulenssitekijän Porphyromonas gingivalis hemagglutiniini-domeenin (Rgp44) molekyylien kanssa. Toisaalta Rgp44:llä immunisoiduilla ateroskleroottisilla hiirillä on korkeampi MAA-LDL - IgM taso kuin kontrollihiirillä. Edellä mainitut havainnot herättivät kysymyksen siitä, millainen rooli suun humoraalisella immuunivasteella on ateroskleroosin ja parodontiitin välisessä assosiaatiossa.

Tämän väitöstyön tarkoituksena oli karakterisoida hapettuneita epitooppeja tunnistavia syljen vasta-aineita sekä niiden spesifisyyttä ja ristireagointia parodontaalisten patogeenien kanssa. Myös syljen hapettuneiden epitooppien vasta-aineiden assosiaatiota sepelvaltimotautiin (CAD) tai parodontaalisiin sairauksiin tutkittiin. Ensimmäisessä työssä karakterisoitiin syljen vasta-aineita, jotka tunnistavat hapettuneita epitooppeja. Tutkimustyön I ja II osassa osoitettiin, että syljen IgA MAA vasta- aineet ristireagoivat Rgp44:n ja Aggregatibacter actinomycetemcomitans heat shock protein 60:n (Aa-HSP60) kanssa. Toisessa tutkimustyössä havaittiin myös, että syljen MAA-LDL IgA-vasta-aineiden pitoisuus liittyy itsenäisenä riskitekijänä sepelvaltimotautiin. Lopuksi kolmannessa osatyössä osoitettiin, että syljen MAA-LDL IgA-vasta-aineet assosioituvat itsenäisesti 4- 5 mm:n ientaskusyvyyteen (PPD).

Tämän väitöskirjan tutkimustulokset osoittavat suun humoraalisen immuniteetin mahdollisen roolin ateroskleroosin ja parodontaalisairauksien välisessä yhteydessä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024