Suunnanestimointialgoritmit vuotoaaltoantenneille ja antenniryhmille

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

OP-Pohjola-sali (L6)

Väitöksen aihe

Suunnanestimointialgoritmit vuotoaaltoantenneille ja antenniryhmille

Väittelijä

Tekniikan lisensiaatti Henna Paaso

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Tietoliikennetekniikka

Oppiaine

Tietoliikennetekniikka

Vastaväittäjä

Professori Markku Renfors, Tampereen teknillinen yliopisto

Kustos

Professori Jari Iinatti, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Suunnanestimointimenetelmät suuntaaville älyantenneille

Väitöskirjassa tutkitaan suunnanestimointialgoritmeja uudelleen konfiguroituville vuotoaaltoantenneille (LWA, leaky wave antenna) ja kehittyneille antenniryhmille. Suuntaavilla antenneilla voidaan parantaa huomattavasti radiotaajuuksien uudelleen käyttöä ja esineiden ja ihmisten sijaintipaikannusta sekä pienentää häiriöitä. Suunnanestimointialgoritmit ovat myös osoittautuneet hyödylliseksi esimerkiksi seuranta- ja sijaintipaikannuspalvelusovelluksille langattomissa lähiverkoissa.

Väitöskirjatyön tavoitteena on ollut kehittää uusia suunnanestimointialgoritmeja sekä kehittyneille antenniryhmille että vuotoaaltoantenneille. Työssä osoitetaan, miten olemassa olevia suunnanestimointialgoritmeja voidaan muokata uudella tavalla, jotta ne soveltuisivat molemmille antennityypeille reaaliaikaiseen suunnanestimointiin. Vuotoaaltoantennille on kehitetty kolme erilaista suunnanestimointialgoritmia.

Työssä esitetään myös parannuksia algoritmeille. Niiden kompleksisuutta voidaan pienentää valitsemalla vähemmän vastaanotettuja signaaleja. Tulokset osoittavat, että signaalien valinta on hyvin tärkeää ja ehdotetut menetelmät estimoivat onnistuneesti saapuvan signaalin suunnan todellisessa mittausympäristössä. Yhteenvetona voidaan sanoa, että tämä väitöstyö on hyvä lähtökohta suunnanestimointialgoritmitutkimukselle, jonka tavoitteena on parantaa tulevien sukupolvien langattomien verkkojen suorituskykyä ja paikannuksen tarkkuutta.

Väitöskirja
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024