Suunnittelun muuttuminen ketterässä ja kevyessä ohjelmistokehityksessä: Tiekarttapohjaisesta suunnittelussa kohti jatkuvaa suunnittelua

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, luentosali IT 116

Väitöksen aihe

Suunnittelun muuttuminen ketterässä ja kevyessä ohjelmistokehityksessä: Tiekarttapohjaisesta suunnittelussa kohti jatkuvaa suunnittelua

Väittelijä

Filosofian maisteri Tanja Suomalainen (os. Kynkäänniemi)

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Tietojenkäsittelytiede

Oppiaine

Tietojenkäsittelytiede

Vastaväittäjä

Professori Hannu Jaakkola, Tampereen teknilllinen yliopisto

Kustos

Professori Jouni Similä, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Ohjelmistoteollisuus siirtyy kohti jatkuvaa suunnittelua

Suunnittelu on nopeutunut huomattavasti viime vuosina ohjelmistoteollisuudessa. Suunnittelua ovat muuttaneet epävakaa toimintaympäristö, teknologioiden nopea kehittyminen, uudet tuotekehityskäytännöt ja lyhenevät tuotekehityssyklit.

Tässä väitöstutkimuksessa havaittiin, että suunnittelukäytännöt ovat muuttuneet niin laajuuden kuin aikataulun suhteen. Ketterässä ja kevyessä ohjelmistokehityksessä suunnittelu ei rajoitu enää pelkästään julkaisusuunnitteluun, vaan se nähdään laajemmasta näkökulmasta, johon sisältyvät myös strateginen ja taloussuunnittelu. Tutkimustulokset vahvistavat, että jatkuvan suunnittelun päätasot ovat strateginen, talous-, liiketoiminnan, tuote- ja julkaisusuunnittelu. Suunnittelun pääkierrokset toteutetaan viikoittain, neljännesvuosittain ja vuosittain. Pisimmän aikavälin suunnitelmat luodaan yleensä kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Lisäksi havaittiin, että tällä hetkellä tiekarttapohjaisen suunnittelun keskiö ohjelmistoyrityksissä on tuotesuunnittelu. Tiekarttapohjainen tuotesuunnittelu parantaa sekä strategian ja liiketoiminnan suunnittelua että ohjelmistotiimitason vaatimusten suunnittelua.

Tutkimus perustuu empiiriseen aineistoon siitä, kuinka isot kansainväliset ohjelmistoyritykset toteuttavat suunnittelua. Aineisto kerättiin tekemällä ensin alustava tiedonkeruu, joka koostui kyselytutkimuksesta ja teemahaastatteluista, ja toteuttamalla sen jälkeen monitapaustutkimus. Monitapaustutkimukseen osallistui kolme isoa kansainvälistä ohjelmistoyritystä.

Tutkimuksessa selvitettiin, miten suunnittelu on muuttunut ketterässä ja kevyessä ohjelmistokehityksessä tiekarttapohjaisesta suunnittelusta kohti jatkuvaa suunnittelua. Tiekarttapohjainen suunnittelu on lähestymistapa luoda ja päivittää tulevaisuuden suunnitelmia sekä hallita ja yhdistää yrityksen liiketoimintanäkymä ohjelmistokehitykseen. Sitä käytetään myös parantamaan näkyvyyttä eri suunnittelutasojen välillä. Jatkuva suunnittelu tarkoittaa suunnittelun toteuttamista tarpeen mukaan nopeissa rinnakkaisissa kierroksissa ennalta määritettyjen vaiheiden sijaan. Tiekarttapohjainen ja jatkuva suunnittelu eivät ole toisiaan pois sulkevia käytäntöjä, vaan kyse on siitä, miten ne toteutetaan ja kuinka pitkälle tulevaisuutta uskalletaan ennustaa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024