Sykliinien A, B ja E sekä p27 ennusteellinen merkitys kohdun limakalvon endometrioidissa adenokarsinoomassa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Lääketieteellinen tiedekunta (Aapistie 5A), Leena Palotie -sali (101A), etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/61590297035?pwd=aW0xMGNlOFZhWldsZnRaYkNyYk5oZz09

Väitöksen aihe

Sykliinien A, B ja E sekä p27 ennusteellinen merkitys kohdun limakalvon endometrioidissa adenokarsinoomassa

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Simi Santala

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopiston tutkijakoulu

Oppiaine

Synnytys- ja naistentaudit

Vastaväittäjä

Dosentti Jyrki Jalkanen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Kustos

Dosentti Anne Talvensaari-Mattila, Oulun yliopistollinen sairaala

Lisää tapahtuma kalenteriin

Sykliinejä voidaan käyttää ennusteellisina tekijöinä kohdun limakalvon syövässä

Kohdun limakalvon syöpä on yleinen naisia koskettava syöpä. Merkittävä joukko potilaita kuolee tautiin, vaikka ennuste on yleisesti ottaen hyvä. Nykyisellään potilaiden jakaminen hyvä- ja huonoennusteisiin ryhmiin on puutteellista, jolloin raskaampien hoitojen ulkopuolelle voi rajautua niistä mahdollisesti hyötyviä potilaita. Tarve uusille ennusteellisille tekijöille on ilmeinen.

Väitöskirjan osatöissä on kudosnäytteitä värjäämällä selvitetty, voitaisiinko sykliini A:ta, B:tä tai E:tä tai p27 tai edellä mainittujen yhdistelmää käyttää ennusteellisina tekijöinä kohdun limakalvon syövässä. Sykliinit ovat solusykliä oleellisesti eteenpäin ajattavia proteiineja. Niiden on epäilty vaikuttavan syöpäsolujen lisääntymiseen ja syöpäkudoksen kasvuun. p27 on proteiini, joka estää sykliineistä riippuvaisten entsyymien toimintaa. Tutkimuspopulaatio koostui 211 Oulun yliopistollisessa sairaalassa hoidetusta potilaasta.

Väitöskirjan perusteella sykliini A:n pitoisuus on itsenäinen ennusteellinen tekijä kohdun limakalvon syövässä. Lisäksi sykliinien yleisesti matala pitoisuus osoittautui itsenäiseksi ennusteelliseksi tekijäksi. Sykliini B ja E ovat väitöskirjan perusteella ennusteellisia tekijöitä taudissa, joskaan eivät itsenäisiä. p27:n osalta ennusteellista merkitystä ei todettu.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024