Syövän aiheuttaman sappitien tukoksen hoito ihon ja maksan lävitse tehtävällä sappitien kanavoinnilla – sappitien tulehduksen ja solunsalpaajahoidon vaikutus ennusteeseen

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollisen sairaalan luentosali 1, Kajaanintie 50, Oulu

Väitöksen aihe

Syövän aiheuttaman sappitien tukoksen hoito ihon ja maksan lävitse tehtävällä sappitien kanavoinnilla – sappitien tulehduksen ja solunsalpaajahoidon vaikutus ennusteeseen

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Jarmo Niemelä

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopiston tutkijakoulu, Medical Research Center Oulu

Oppiaine

Lääketiede

Vastaväittäjä

Professori Juha Grönroos, Turun yliopistollinen keskussairaala

Kustos

Professori Juha Saarnio, Oulun yliopistollinen sairaala

Lisää tapahtuma kalenteriin

Syövän aiheuttaman sappitien tukoksen hoito ihon ja maksan lävitse tehtävällä sappitien kanavoinnilla – sappitien tulehduksen ja solunsalpaajahoidon vaikutus ennusteeseen

Syövän aiheuttaman sappitien tukoksen aiheuttajana on yleensä haiman ja sappiteiden syöpä tai muun syövän etäpesäke. Tällöin syöpä on usein jo edenneessä vaiheessa ja hoidon mahdollisuudet ovat rajalliset. Väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin syövän aiheuttaman sappitien tukoksen hoitoa ihon ja maksan lävitse tehtävällä sappitien kanavoinnilla (percutaneous transhepatic biliary drainage, PTBD).
Ensimmäisessä osatyössä todettiin, että toimenpiteen jälkeen potilaiden eliniän mediaani oli alle kolme kuukautta. Itsenäiset ennustetta huonontavat tekijät olivat syövän etäpesäkkeen aiheuttama sappitien tukos, potilaan alentunut toimintakyky ja yleistila, sekä tukoksen laukaisun jälkeen riittämätön maksa-arvojen korjaantuminen.
Toisessa osatyössä selvitettiin sappitien tulehduksen vaikutusta potilaiden ennusteeseen. Ennuste oli huonoin potilailla, joilla oli sappitien tulehdus ennen sappitien tukoksen laukaisua. Sen sijaan tukoksen laukaisun jälkeisessä sappiteiden tulehduksessa potilaiden ennuste ei eronnut potilaista, joilla ei ollut toimenpiteen jälkeen tulehdusta.
Kolmannessa osatyössä selvitettiin solunsalpaajahoidon vaikutusta ennusteeseen sappitietukospotilailla, joilla oli haiman tai sappitien syöpä. Mikäli sappitietukoksen laukaisun jälkeen potilaille voitiin antaa solunsalpaajahoitoa, ennuste oli useita kuukausia parempi kuin oireenmukaista hoitoa saaneilla potilailla.
Tutkimuksen tulokset korostavat potilaiden onkologisen hoidon systemaattisen arvion tarpeellisuutta. Sappitietukokseen liittyvän sappitien tulehduksen ennusteen parantamiseksi tukos tulisi laukaista mahdollisimman varhain ja aloittaa antibioottihoito. Sappitietukosten laukaisun jälkeisten tulehdusten vähentämiseksi antibioottiprofylaksian kestoon tulisi kiinnittää huomiota, kerta-annosprofylaksia ei näytä olevan riittävä. Tutkimuksessa todetut ennusteelliset tekijät – tukoksen aiheuttaja, sappitien tulehdus, potilaan toimintakyky ja tukoksen laukaisun onnistuminen – tulee ottaa huomioon, kun näiden potilaiden hoitoa suunnitellaan moniammatillisessa hoitopalaverissa.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023