Syövän mikroympäristö vaikuttaa merkittävästi kielisyövän invaasioon

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Kontinkangas, patologian luentosali P117, Aapistie 5A

Väitöksen aihe

Syövän mikroympäristö vaikuttaa merkittävästi kielisyövän invaasioon

Väittelijä

Hammaslääketieteen lisensiaatti, filosofian maisteri Ilkka Alahuhta

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Syövän ja translationaalisen lääketieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Diagnostiikka ja suun limakalvosairaudet

Vastaväittäjä

Dosentti Jaana Rautava, Turun yliopisto

Kustos

Dosentti Pia Nyberg, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Syövän kasvuympäristö vaikuttaa voimakkaasti kielisyövän leviämiseen

Väitöskirjatyössä kehitettiin uusi menetelmä, jonka avulla pystytään tutkimaan syövän leviämistä realistisessa ympäristössä. Uusi tutkimusmalli perustuu ihmisen kohdun hyvänlaatuiseen lihaskudoskasvaimeen (myooma), jonka todettiin imitoivan syövän leviämistä aikaisempia tutkimusmalleja paremmin. Lisäksi väitöstutkimuksessa tutkittiin uusia syövän leviämistä hillitseviä molekyylejä. Näiden todettiin vähentävän kielisyövän kasvua ja leviämistä.

Syövän leviämiseen ja etäpesäkkeiden syntymiseen vaikuttaa voimakkaasti syövän kasvuympäristö, joka koostuu monista erilaisista soluista ja molekyyleistä. Uusien syöpälääkkeiden tutkimiseksi on välttämätöntä kehittää tutkimusmalleja, jotka jäljittelevät oikeaa ihmisen syövän kasvuympäristöä. Tutkimuksessa kehitetyn kolmiulotteisen myoomamallin todettiin sisältävän monia erilaisia soluja ja molekyylejä, joita on normaalistikin syövän kasvuympäristössä. Lisäksi osoitimme, että se sopii syövän aggressiivisuuden tutkimiseen monille syöpätyypeille.

Jotta syöpäkasvain kykenee kasvamaan ja levittäytymään, on sen välttämätöntä muodostaa uusia verisuonia hapen ja ravintoaineiden saamiseksi. Tässä työssä tutkimme kollageenien hajoamistuotteina syntyviä arresten ja endostatin molekyylejä, joiden tiedetään vähentävän verisuonten muodostumista. Havaitsimme, että tämän lisäksi ne vaikuttavat suoraan kielisyöpäsoluihin vähentäen niiden kasvua, liikkumista ja leviämistä ympäröiviin kudoksiin erilaisissa tutkimusasetelmissa.

Koska arresten ja endostatin ovat syövän kasvua hillitseviä molekyylejä, ovat ne potentiaalisia syöpälääkkeitä. Ne näyttäisivät vaikuttavan suoraan syöpäsoluihin vähentämällä niiden leviämistä. Myoomamalli puolestaan mahdollistaa syöpää ehkäisevien molekyylien tutkimisen uudella ja todenmukaisemmalla tavalla.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024