Systeemistä tulehdusta määrittävät tekijät paksusuolisyövässä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Luentosali F101, Aapistie 7

Väitöksen aihe

Systeemistä tulehdusta määrittävät tekijät paksusuolisyövässä

Väittelijä

Filosofian maisteri Päivi Sirniö

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Syövän ja translationaalisen lääketieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Patologia

Vastaväittäjä

Professori Caj Haglund, Helsingin yliopisto

Kustos

Professori Markus Mäkinen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Paksusuolisyöpäpotilaiden verestä löydettiin yleistyneeseen tulehdusvasteeseen liittyviä merkkiaineita

Tulehduksella tiedetään olevan merkittävä rooli syövän kehityksessä ja etenemisessä. Paksusuolisyövässä paikallisen tulehdusvasteen on havaittu parantavan ennustetta. Sen sijaan koko elimistön kattava yleistynyt tulehdusreaktio huonontaa ennustetta.

Väitöstutkimuksessa etsittiin paksusuolisyöpäpotilaiden verestä merkkiaineita, jotka liittyvät yleistyneen tulehdusreaktion aktivoitumiseen. Yleistyneen tulehdusreaktion osoittajana käytettiin mGPS-tulehdusindeksiä.

Yleistyneen tulehdusvasteen aikana keratiini 18 -pitoisuudet potilaiden veressä olivat kohonneet. Keratiini 18 on epiteelisoluista solukuoleman yhteydessä vapautuva proteiini, joten paksusuolisyöpäpotilailla yleistyneeseen tulehdusreaktioon näyttää liittyvän kudosvauriota. Lisätutkimuksia kuitenkin tarvitaan selvittämään, missä kudoksissa vaurio tapahtuu.

Myös matriksin metalloproteinaasi 8:n tasot nousivat yleistyneen tulehduksen aikana. Matriksin metalloproteinaasit ovat soluväliainetta muokkaavia proteiineja, jotka osallistuvat tulehduksen säätelyyn ja syövän kehitykseen.

Lisäksi tutkimuksessa havaittiin muutoksia veren aineenvaihduntatuotteissa tulehdusvasteen aikana. Apolipoproteiini A1 on HDL-partikkelin tärkeä proteiinikomponentti, jonka pitoisuudet veressä laskivat. Tutkituista aminohapoista tulehdusvasteen aktivoitumiseen liittyi glutamiini- ja histidiinipitoisuuksien lasku ja fenyylialaniinipitoisuuksien nousu. Glutamiinipitoisuuden lasku saattaa kuvastaa glutamiinin lisääntynyttä kulutusta ja lihaskatoa tulehduksen aikana. Useat löydetyistä merkkiaineista olivat myös yhteydessä potilaiden ennusteeseen.

Tutkimuksen tulokset antavat lisää tietoa paksusuolisyöpään liittyvän yleistyneen tulehdusvasteen taustalla olevista tekijöistä ja mahdollisista seurauksista.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024