T lymfosyyteillä on tärkeä tehtävä tulehduksessa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Auditorio F101 - Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, Aapistie 7A

Väitöksen aihe

T lymfosyyteillä on tärkeä tehtävä tulehduksessa

Väittelijä

Filosofian maisteri Suiane Lima de Souza

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, Disease Networks

Oppiaine

Biokemia ja molekyylilääketiede

Vastaväittäjä

Dosentti Pieta Mattila, Turun yliopisto

Kustos

Apulaisprofessori Zhi Jane Chen, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

T-solujen tärkeät tehtävät inflammaatiossa

Th17 ja Treg ovat T-auttajasolujen alaryhmiä, jotka voivat estää tai edesauttaa tulehduksen esiintymistä, ja ne säätelevät toisiaan luoden tasapainon immuunijärjestelmään. STAT3 on tärkeä transkriptiotekijä Th17-solujen kehitykselle ja sytokiinituotannolle. STAT3 mutaatiot, joiden seurauksena ei synny toimivaa proteiinia, voivat heikentää Th17-solujen toimintaa ja aiheuttaa vakavia immunologisia komplikaatioita. PSMB5-nimisen proteosomin alayksikön määrän on todettu eroavan hiiren Th17- ja Treg-soluissa, mikä viittaisi siihen että PSMB5 säätelee näitä T soluja. Häiriö proteasomin toiminnassa voi johtaa merkittäviin proteiinimuutoksiin, jotka vaikuttavat immuunivasteeseen muuttamalla Th17/Treg-solujen tasapainoa. T-solut toimivat myös tartuntataudeissa, kuten COVID-19 taudissa, jonka aiheuttaja on SARS-CoV-2 virus. COVID-19 taudin eteneminen ja vakavuus määräytyvät useiden tekijöiden, kuten rinnakkaissairauksien, perusteella. Huolimatta taudinkuvan eroavaisuuksista COVID-19 potilaiden välillä, on mahdollista, että taustalla olevat immuunivasteet voitaisiin määrittää käyttäen avain-proteiineja. Tutkimme uuden STAT3-mutaation vaikutusta, joka löydettiin toistuvaa keuhkoaspergilloosia sairastavalta potilaalta sekä hänen oireettomilta perheenjäseniltään. Potilaan ja perheenjäsenten transkriptomiikka analysoitiin ja verrattiin kontrolleihin. Infektio liittyi Th17- ja Th1-vasteen heikkenemiseen ja Treg-markkerien nousuun, mikä heikensi immuunijärjestelmän puolustuskykyä. Muutoksia Th17- ja Treg-soluissa havaittiin myös yhdessä oireettomista henkilöistä jolla oli tämä sama mutaatio. PSMB5:n esto johti Th17-solujen lisääntymiseen ja Treg-markkerien alenemiseen. Lisäksi glykolyysi väheni Th17-soluissa ja mTORC2 nousi Treg-soluissa. Tämä viittaa siihen, että Th17-solujen immunosupressiivisuus muuttui ja että Treg-solujen FOXP3 stabiliteetti ja supressoiva toiminta heikentyivät. Tutkimme COVID-19-potilaiden plasmassa esiintyviä muutoksia proteomics-menetelmillä. Liukoisen CD4:n määrän havaittiin lisääntyneen COVID-19-potilaissa verrattuna potilaisiin, joilla oli muita sairauksia, mutta ei COVID-19 tautia. IL17-signaloinnin todettiin vähentyneen COVID-19-potilaissa verrattuna kontrolleihin joilla ei ollut mitään sairauksia. Tässä projektissa saatiin siis selville Th17/Treg-solujen tasapainoon vaikuttavat keskeiset mekanismit.

Asiasanat: COVID-19, immunologia, proteasomi, PSMB5, SARS-CoV-2, STAT3, regulatoorinen T solu, T17 auttajasolu, T lymfosyytti
Viimeksi päivitetty: 10.10.2023