T-solujen erilaistumisen säätelymekanismit tulehduksessa. Th-solujen alaryhmien erilaistumisen modulaatio vähähappisissa olosuhteissa.

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

K101, Aapistie 7A, Oulun Yliopisto

Väitöksen aihe

T-solujen erilaistumisen säätelymekanismit tulehduksessa. Th-solujen alaryhmien erilaistumisen modulaatio vähähappisissa olosuhteissa.

Väittelijä

Filosofian maisteri Mariana Cázares Olivera

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, Disease Networks

Oppiaine

Biokemia ja molekyylilääketiede

Vastaväittäjä

Professori Tuure Kinnunen, Itä-Suomen yliopisto

Kustos

Apulaisprofessori Zhi Jane Chen , Oulun Yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

T-solujen erilaistumisen säätelymekanismit tulehduksessa.

T-auttajasolut (Th) ovat adaptiivisen immuniteetin keskeisiä tekijöitä. Th-solujen alaryhmät erilaistuvat naiiveista CD4+-soluista sytokiinivasteen perusteella. Jokaisella alaryhmällä on eri toimintoja, joihin kuuluu tulehdusta edistäviä (Th1, Th2, Th17) ja estäviä (Treg) toimintoja. Th17- ja Treg-soluilla on tärkeä rooli tulehdussairauksissa. Terveillä yksilöillä Th17- ja Treg-solujen välillä on tasapaino, jossa Treg-solut estävät tulehdusta. Th17-solujen erilaistuminen Treg-solujen kustannuksella voi kallistaa tasapainoa ja johtaa krooniseen tulehdukseen. Tulehtuneen kudoksen mikroympäristön muutokset, kuten alhainen happipitoisuus eli hypoksia, voivat johtaa Th17/Treg-tasapainon järkkymiseen. Vaikka eri Th-solualaryhmien toiminnot ja sytokiiniprofiilit tiedetään, Th-solujen erilaistumisen mekanismeja tulehduksessa ja immuunisairauksissa ymmärretään huonosti. Tässä väitöskirjatyössä tutkittiin kolmella eri lähestymistavalla niitä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa Th-solujen erilaistumiseen. Ensiksi tutkittiin hygieniaolosuhteiden vaikutusta Th-soluihin ja paksunsuolentulehduksen kehittymiseen hiirillä. Paksunsuolentulehduksen T-solusiirtomallin avulla voitiin osoittaa, että paikalliset olosuhteet vaikuttavat tulehduksen kehittymiseen ja muutoksia havaittiin Th-solujen erilaistumisessa. Toiseksi tutkittiin hypoksian, HIF-P4H:n eston ja HIF-stabiloinnin vaikutuksia Th17/Treg-tasapainoon. Osoitimme, että hiiren soluissa HIF-P4H:n estäjät (DMOG, roxadustat) ja hypoksia vaikuttavat Th17/Treg-tasapainoon eri tavalla. RNA- ja ATAC-sekvenointi mahdollistivat niiden epigeneettisten modulaattoreiden tunnistamisen, jotka estävät Treg-solujen erilaistumista hypoksian aikana. Mielenkiintoista on, että Treg-solujen erilaistumisen säätely hypoksiassa näyttää eroavan hiiri- ja ihmissolujen välillä. Kolmanneksi tutkittiin estrogeenireseptori alfan roolia Th-solujen erilaistumisen moduloinnissa hypoksian aikana. HIF-1a-tasoissa havaittujen muutoksien perusteella päättelemme, että estrogeenireseptori saattaa osallistua Th17-, mutta ei Treg-solujen erilaistumiseen. Tämä tutkimusprojekti, jossa löydettiin tekijöitä, jotka kallistavat tasapainoa tulehdusta edistävään tai estävään fenotyyppiin, edistää tulehdussairauksien ymmärtämistä. Projektin tulokset auttavat löytämään biologisia kohteita, joita voitaisiin käyttää T-solujen immuunivasteen muokkaamiseen eri sairauksissa.
Viimeksi päivitetty: 20.11.2023