Taistelunkestävä hajaspektritietovuo kansalliseen sotilasilmailuun

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

L5, Linnanmaa

Väitöksen aihe

Taistelunkestävä hajaspektritietovuo kansalliseen sotilasilmailuun

Väittelijä

Tekniikan lisensiaatti Matti Isohookana

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Tietoliikennetekniikka, CWC

Oppiaine

Tietoliikennetekniikka

Vastaväittäjä

Professori Hannu Kari, Maanpuolustuskorkeakoulu

Kustos

Professori Matti Latva-aho, Oulun yliopisto, Centre for Wireless Communications

Lisää tapahtuma kalenteriin

Taistelunkestävä hajaspektritietovuo kansalliseen sotilasilmailuun

Suomen ilmatilan valvontaan, vartiointiin ja puolustukseen osallistuvien sotilaskoneiden tehokkaan toiminnan edellytyksenä on tilannetietoisuus. Lento-operaatioon osallistuvilla tahoilla tulee olla käytettävissä ajan tasalla oleva ilmatilannekuva eli tarkat tiedot omista ja vastapuolen koneista, taistelujohdon toimintaohjeet sekä tietoa muun muassa operaatioon osallistuvien koneiden jäljellä olevasta toiminta-ajasta. Tilannetietoisuuden ylläpitäminen edellyttää, että lento-operaatioon osallistuvia lentokoneita ja maassa olevaa taistelujohtoa yhdistää reaaliaikainen kaikissa olosuhteissa varmatoiminen tiedonsiirtoyhteys.

Väitöskirjassa tarkastellaan kansallisen sotilasilmailun sanomansiirtotarpeet täyttävän SIHTI (Suomen ilmavoimien hajaspektritietovuo) -hajaspektritiedonsiirtokoejärjestelmän järjestelmäkehitystä vaatimusmäärittelystä aina lentokelpoisen koelaitteiston suorituskykymittauksiin. Keskeisinä järjestelmäkehitystä ohjaavina tekijöinä ovat olleet kyky toimia voimakkaassa tahallisessa häirinnässä, olla vaikeasti tiedusteltavissa, useiden verkkojen samanaikainen toiminta, varmatoimisuus, järjestelmässä käytettyjen radioiden hyödyntäminen ja lentokoneiden asettamat tekniset rajoitteet.

Tutkimuksessa verifioitiin FH/DS-CDMA- ja TDMA-monikäyttömenetelmiin pohjautuvan SIHTI-koejärjestelmän toiminnallisuus ja suorituskyky mittalaittein suoritetuin laboratoriodemonstraatioin sekä rakennetulla koelaitteistolla tehdyin lento- ja laboratoriomittauksin. Verifiointi osoitti, että SIHTI-koejärjestelmällä on rauhanajan olosuhteissa vaatimusten mukainen suorituskyky. Vaativimpia kriisiolosuhteita vastaavissa tilanteissa koejärjestelmässä esiintyi joitain toiminnallisia ongelmia, joiden poistamiseen väitöskirjassa esitetään ratkaisuja.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024