Tasapainotettu alkutiimi varhaisen vaiheen ohjelmistostartup-yrityksessä. Tiimin rakentaminen vastaamaan ongelmia ja haasteita

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, sali IT115

Väitöksen aihe

Tasapainotettu alkutiimi varhaisen vaiheen ohjelmistostartup-yrityksessä. Tiimin rakentaminen vastaamaan ongelmia ja haasteita

Väittelijä

Diplomi-insinööri Pertti Seppänen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Tietojenkäsittelytieteet

Oppiaine

Tietojenkäsittelytieteet

Vastaväittäjä

Professori Jürgen Münch, Reutlingen University

Kustos

Professori Markku Oivo, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Ohjelmistostartup-yrityksen alkutiimi, tiimin osaaminen ja tuotekehityksen haasteet tasapainossa

Viimeisin teknologinen kehitys on avannut kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia pienille aloittaville startup-yrityksille. Monet startupit ovat osoittautuneet nopeiksi hyödyntämään uusia mahdollisuuksia, erityisesti tietotekniikan ja ohjelmistojen alalla. Toisaalta ohjelmistostartupit ovat pieniä yrityksiä, joilla on usein rajalliset resurssit ja kokematon henkilökunta.

Startupin käynnistymisvaiheessa alkutiimin merkitys on keskeinen. Yrityksen kehitys rakentuu sen perustajien ja ensimmäisen tiimin osaamisen eli kokemuksen, tietojen ja taitojen varaan.
Tässä väitöstutkimuksessa tarkasteltiin ohjelmistostartupin alkutiimiä neljän osaamista ja yritystoimintaa kuvaavan teorian näkökulmasta. Tutkimuksen pääpaino oli tuotekehitystehtävissä tarvittava osaaminen, ja siinä hyödynnettiin toimivista startupeista kerättyä tietoa.

Tutkimuksessa tunnistettiin yleinen malli, jonka mukaan osaaminen ohjelmistostartupeissa rakentui, ja erilaisia tapoja, joilla mallin mukainen, osaamiseltaan tasapainossa oleva alkutiimi syntyi ja kehittyi. Tutkimuksessa havaittiin, että alkutiimin jäsenten osaamisella, sekä aiemmin hankitulla että startupissa syntyneellä, on vaikutus siihen, miten tutkittavien yritysten tuotekehitys eteni.
Tutkimus löysi uusia näkökulmia vakiintuneiden teorioiden soveltamiseen ohjelmistostartup-yrityksiin. Sen tulokset merkitsevät, että osaamiseltaan tasapainossa oleva alkutiimi on ohjelmistostartup-yrityksen keskeinen kyvykkyys, joka kompensoi sen henkilöresurssien pienuutta ja aiemman kokemuksen puutteita.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024