Tehohoitopotilaan koliitin leikkaushoidon tulokset, ennuste ja kudosmuutokset

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 1

Väitöksen aihe

Tehohoitopotilaan koliitin leikkaushoidon tulokset, ennuste ja kudosmuutokset

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Seija Sipola

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, kliinisen lääketieteen laitos, anestesia ja tehohoito

Oppiaine

Lääketiede

Vastaväittäjä

Dosentti Marja Hynninen, Helsingin yliopistollinen sairaala

Kustos

Professori Tero Ala-Kokko, Oulun yliopistollinen sairaala

Lisää tapahtuma kalenteriin

Tehohoitopotilaan koliitin leikkaushoidon tulokset, ennuste ja kudosmuutokset

Tutkimuksessa tarkasteltiin tehohoitopotilaiden koliittiin liittyviä taustatekijöitä, paksusuolen poistoleikkausta edeltäviä ennustetekijöitä sekä hoidon tuloksia. Lisäksi selvitettiin leikkauksessa saatujen kudosnäytteiden avulla paksusuolen mikroskooppisten löydösten vaikeusastetta ja löydösten yhteyttä taudin ennusteeseen.

Takautuvaan tutkimukseen kuului 77 paksusuolen poistoleikkauksen läpikäynyttä tehohoitopotilasta. Koliittiin johtaneet syyt olivat sydän- ja verisuonileikkauksen jälkeen ilmenevä iskeeminen koliitti, septinen koliitti sekä Clostridium difficile -koliitti. Päivystysteho-osastolla leikkaushoitoon johtavan koliitin vuosittainen ilmaantuvuus oli 0.08 % - 0.4 %. Leikatuista potilaista vuoden kuluttua oli elossa 38 %. Paksusuolen poistoa edeltävä kohonnut valtimoveren laktaattipitoisuus, kasvava verenpainetta tukevan noradrenaliinilääkityksen tarve ja tajunnan tason lasku olivat yhteydessä potilaiden kuolleisuuteen.

Kudosnäytetutkimuksissa 50 tehohoitopotilaan paksusuolinäytteitä verrattiin 34:ään ei-koliittipotilaan suolinäytteeseen. Tehohoitopotilaan koliitissa kudosmuutokset ulottuivat kaikkiin paksunsuolen kerroksiin ja olivat samankaltaisia riippumatta koliittiin johtaneesta syystä. Paksusuolen limakalvon pintavaurion laajuus oli yhteydessä potilaiden elintoimintahäiriöiden vaikeusasteeseen ja kuolleisuuteen. Immunohistokemialliset värjäykset tehtiin 39 tehohoitopotilaan kudosnäytteille. Koliittipotilailla oli tulehdusvastetta kuvaavan Tollin kaltaisen reseptori 9:n, hallittua solukuolemaa kuvaavan M30:n ja solujen uudistumista kuvaavan Ki-67:n värjäytyvyys voimakkaampi kuin ei-koliittipotilailla.

Tehohoitopotilaan koliitti vaurioittaa koko paksusuolen ja kudosmuutokset ovat samankaltaisia eri tautitilojen aiheuttamissa koliiteissa. Paksusuolen limakalvon pintavaurion laajuus on yhteydessä potilaiden elintoimintahäiriöiden vaikeusasteeseen ja kuolleisuuteen. Immunohistokemiallisissa värjäyksissä todetut muutokset ovat samankaltaisia kuin on aikaisemmin kuvattu vaikeissa kroonisissa tulehduksellisissa suolistosairauksissa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024