Tehokas vertaisverkon ylinoodien koordinoima palveluntarjonta

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

LInnanmaa, OP-sali (L10)

Väitöksen aihe

Tehokas vertaisverkon ylinoodien koordinoima palveluntarjonta

Väittelijä

Master of Science Meirong Liu

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, tietotekniikan osasto

Oppiaine

Tietotekniikka

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Roch Glitho, Concordia University, Kanada

Kustos

Professori Mika Ylianttila, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Internetin hajautettu tiedonhallinta tehokkaammaksi

Väitöskirjatyössä on kehitetty uusia hajautetun tiedonhallinnan tekniikoita ja menetelmiä, joita on mahdollista hyödyntää mm. uusien tehokkaiden pilvipalveluiden toteuttamisessa.

Väitöskirja näyttää suuntaa, miten eri teknologiat sulautuvat yhteen uusien pilvipalvelujen ja laitteiden Internetin aikakaudella, ja miten resurssien hajautus tulisi ottaa huomioon niitä suunniteltaessa.

Hajautettujen tiedonhallinnan tekniikoista vertaisverkkoja on aiemmin hyödynnetty resurssien, kuten tallennustilan, mediasisältöjen ja tietoliikennekapasiteetin jakamisessa. Niiden etuja perinteisiin keskitettyihin järjestelmiin verrattuna ovat hajautettu arkkitehtuuri, itseorganisoituvuus ja skaalautuvuus. Vertaisverkkoja käytetään yhä useammin järjestelmän osien toteuttamisessa, joissa hajautettujen resurssien hyödyntämisellä saavutetaan suurimmat edut. Esimerkkeinä ovat pilvilaskenta, jossa vertaisverkkoa käytetään laskentaresurssien jakamiseen, sekä laitteidenvälinen kommunikaatio, jossa vertaisverkkoja käytetään resurssien löytämiseen.

Työssä on kehitetty vertaisverkon palvelun tarjontaa kolmesta näkökulmasta. Ensimmäiseksi työssä ehdotetaan ylinoodien koordinoimaa palveluntarjonnan toimintamallia resurssien jakamisessa. Toiseksi työssä esitellään tehokas algoritmi robustin ylinoodikuoriverkon nopeaan muodostamiseen. Kolmanneksi työssä esitellään hajautettu resurssihakemiston arkkitehtuuri, joka perustuu laitteiden välisen kuoriverkon palveluntarjontaan. Arkkitehtuuri tukee erilaisten laitteiden ja niiden käyttämien protokollien resurssien rekisteröintiä ja löytämistä yhteensopivuuden saavuttamiseksi.

Väitöskirjatyön osana on toteutettu toimiva prototyyppi, jonka toimivuus on todennettu demonstraation avulla. Prototyypillä tehdyt mittaukset antavat perustellun syyn olettaa, että esitetyn ratkaisun mukainen välimuistin käyttö voi merkittävästi lyhentää resurssien etsimisen vasteaikaa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024