Tehokkaat laplace NMR -menetelmät biologisten nanohiukkasten, ionisten nesteiden ja huokoisten materiaalien tutkimukseen

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopisto, IT116, Linnanmaa

Väitöksen aihe

Tehokkaat laplace NMR -menetelmät biologisten nanohiukkasten, ionisten nesteiden ja huokoisten materiaalien tutkimukseen

Väittelijä

Filosofian maisteri (FM) Md Sharif Ullah

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Luonnontieteellinen tiedekunta, NMR-spektroskopian tutkimusyksikkö

Oppiaine

Fysiikka

Vastaväittäjä

Professori Dimitrios Sakellariou, KU Leuven: Leuven, BE

Kustos

Professori Ville-Veikko Telkki, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kehittyneiden NMR-menetelmien soveltaminen materiaalien karakterisointiin

Väitöstutkimuksen tavoitteena oli tutkia eri materiaaleja uusilla NMR-tekniikoilla. Kehitimme ja sovelsimme erilaisia LNMR-menetelmiä biologisten nanohiukkasten, ionisten nesteiden ja huokoisten materiaalien karakterisoimiseksi. Hyödynsimme diffuusio NMR-kokeita solujen ulkopuolisten vesikkeleiden kokojakauman määrittämiseen sekä niin kutsuttua 129Xe Hyper-CEST -menetelmää näytteen erilaisten ympäristöjen erottamiseksi korkeammalla herkkyydellä ja spesifisyydellä. Kehitimme uuden ultranopea 2D T2-T2-vaihtokokeen, ja osoitimme sen toimivuuden tutkimalla ionien kasautumista ionisessa nesteessä sekä määrittämällä molekyylien kemiallisen vaihdon nopeutta kuvaavat vakiot. Osoitimme myös, että ultranopeiden kokeiden avaruudellista koodausta voidaan optimoida epälineaarisella näytteistyksellä T1-relaksaatio- ja T1-T2-korrelaatiomittauksissa sekä mahdollisesti monissa muissa ultranopeissa kokeissa.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023