Teknisiä ja laskennallisia lähestymistapoja lääketieteelliseen fotonilaskentatietokonetomografiaan sepelvaltimokalkkeutumien kvantifioinnissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Luentosali 6, Oulun yliopistollinen sairaala; etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/69898372694?pwd=MmhGZU9VTkVOMFJ3RWZtMTlJV3ppdz09

Väitöksen aihe

Teknisiä ja laskennallisia lähestymistapoja lääketieteelliseen fotonilaskentatietokonetomografiaan sepelvaltimokalkkeutumien kvantifioinnissa

Väittelijä

Filosofian maisteri Mikael Juntunen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö

Oppiaine

Lääketieteellinen fysiikka

Vastaväittäjä

Dosentti Mika Kortesniemi, HUS Diagnostiikkakeskus, Kuvantaminen

Kustos

Professori Miika Nieminen, Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö; Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Teknisiä ja laskennallisia lähestymistapoja lääketieteelliseen sepelvaltimoiden fotonilaskentatietokonetomografiaan

Väitöstyössä tutkittiin uudenlaisen säteilyilmaisimen (fotonilaskentailmaisin) ja kehittyneiden kuvanlaskenta-algoritmien soveltuvuutta sepelvaltimoiden kuvantamiseen röntgensäteilyä käyttäen. Röntgenkuvantaminen hyödyntää ionisoivaa säteilyä, minkä vuoksi sen käyttö tulee optimoida.

Työssä käytetty fotonilaskentateknologia ja hyödynnetyt kuvanlaskenta-algoritmit voivat pienentää potilaan säteilyaltistusta säilyttäen nykyisillä ilmaisimilla ja kuvanlaskennalla saavutettavan kuvanlaadun. Lisäksi työssä tutkittiin fotonilaskentailmaisimella tehtyä kudosspesifiä tietokonetomografiakuvantamista, jolla kudosten tiheydet voidaan määrittää tarkasti.

Työssä kehitettiin näiden ilmaisimien käyttöön tarvittavat kalibrointitekniikat ja osoitettiin, että kyseinen ilmaisinteknologia ja käytetyt kuvanlaskentatekniikat mahdollistavat säteilyannoksen pienentämisen. Lisäksi työssä demonstroitiin fotonilaskennan mahdollistavan sepelvaltimokalkkeutumien tiheyden ja massan tarkan määrityksen.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024