Teknologiaperustaisten palveluinnovaatioiden kehittäminen uusissa hyvinvointialan liiketoimintaekosysteemeissä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Kainuunsali (L2)

Väitöksen aihe

Teknologiaperustaisten palveluinnovaatioiden kehittäminen uusissa hyvinvointialan liiketoimintaekosysteemeissä

Väittelijä

Filosofian maisteri Elina Annanperä

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Tietojenkäsittelytieteet

Oppiaine

Tietojenkäsittelytieteet

Vastaväittäjä

Professori Pauli Kuosmanen, Tampereen teknillinen yliopisto

Kustos

Tohtori Jouni Markkula, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Tutkimushankkeissa syntyvät hyvinvointialan yritysten uudet palveluratkaisut vaativat yhteistyötä ja johtamista onnistuakseen

Väitöstyössä tutkittiin uusia hyvinvointi- ja liikunta-alan liiketoimintaekosysteemejä. Niissä pienet yritykset kehittävät yhdessä ja yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa uusia tuotteita tai palveluita. Tutkimuksessa tunnistettiin uuden liiketoimintaekosysteemin muodostumisen vaiheita ja yhteistyöhön liittyviä onnistumisen edellytyksiä. Tärkeimmät tunnistetut vaiheet olivat alussa luottamuksen ja yhteisen vision muodostuminen sekä yritysten osaamisen tunnistaminen. Myös aktiivinen yhteistyö teknologian hyödyntämiseksi uusien ratkaisujen rakentamisessa oli olennaista. Tutkimushankkeissa pyrittiin myös luomaan liiketoiminnan edellytykset ja testaamaan palveluratkaisut asiakkailla markkinoille lanseerausta varten.

Tässä väitöstutkimuksessa seurattiin kahta strategisen huippuosaamisen keskittymän (SHOK) ohjelmiin kuuluvaa hanketta. Teknologiset ratkaisut hyvinvointi- ja liikunta-alan palveluissa ovat olleet kasvava trendi jo muutaman vuoden ajan, ja alalla on useita pieniä ja keskisuuria toimijoita. Tässä väitöstutkimuksessa osoitettiin, että uutta liiketoimintaa syntyy, kun tunnistetaan yritysten vahvuudet ja liiketoimintaekosysteemissä on selkeä johtava yritys, joka vie syntyviä innovaatioita eteenpäin ja toimii yhdistävänä voimana. Myös tutkimuksen rooli yritysten toimintaa tukevana havaittiin tärkeäksi hankkeissa.

Uusien innovaatioiden kaupallistaminen, teknologiaan perustuvan palveluliiketoiminnan kasvu, sekä yritysten kasvun tukeminen tutkimusosaamisella ovat tutkimusohjelmien tavoitteita. Hankkeissa muodostuvat liiketoimintaekosysteemit ovat yritysten, tutkijoiden ja muiden mukana olevien tahojen yhteistyötä tavalla, jossa eri toimijoiden osaaminen tukee toisiaan ja synnyttää uutta liiketoimintaa. Tarkoituksena on, että yritysyhteistyöstä syntyy asiakkaisiin vetoava, kilpailukykyinen tuote tai palvelu.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024