Tekoälyn tukemat dynaamiset kyvykkyydet digitaalisten liiketoimintamallien muuttamiseksi älykkäiksi liiketoimintamalleiksi

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Online

Väitöksen aihe

Tekoälyn tukemat dynaamiset kyvykkyydet digitaalisten liiketoimintamallien muuttamiseksi älykkäiksi liiketoimintamalleiksi

Väittelijä

MSc Hamideh Saadatmanesh

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Martti Ahtisaari Instituutti

Oppiaine

Economics and Business Administration

Vastaväittäjä

Marikka Heikkilä, Turun yliopisto

Kustos

Timo Koivumäki, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Tekoälyn tukemat dynaamiset kyvykkyydet digitaalisten liiketoimintamallien muuttamiseksi älykkäiksi liiketoimintamalleiksi

Tekoäly on nykypäivän tärkeimpiä yleiskäyttöisiä teknologioita, ja sen lukemattomat mahdollisuudet ovat tulossa digitaalisen muutoksen avaintekijöiksi. Esimerkiksi koneoppimiseen tarkoitetut algoritmit suorittavat jo merkittäviä tehtäviä. Tekoälyn hybridimallit, jos ne yhdistetään liiketoimintamalleihin, auttavat parantamaan liiketoimintaekosysteemin toimijoiden yhteensovittamista.

Monilta kehittyviltä digitaalisilta alustoilta puuttuu kuitenkin tehokkaita strategioita tekoälyperustaisten digitaalisten liiketoimintamallien luomiseksi. Sellaiset markkinat kuin terveydenhuolto ovat avautumassa ja siirtymässä perinteisestä sairaalakeskeisestä toiminnasta virtuaalisempaan ja yksilöllisempään suuntaan, pyrkien hyödyntämään uusinta teknologiaa juuri tekoälyn mutta myös syväoppimisen, data-analytiikan, genomiikan, kotihoidon, robotiikan ja kolmiulotteisen kudosten ja implanttien tulostuksen muodossa.

Nämä markkinat edellyttävät syvällistä, mutta vielä vähän ymmärrettyä ja kokonaisvaltaista näkökulmaa älykkäiden liiketoimintamallien omaksumiseen. Tämä edellyttää, että tunnistetaan ne tärkeimmät dynaamiset kyvykkyydet, jotka voivat toimia vahvoina kilpailutekijöinä yrityksille, jotka kehittävät digitaalisia alustoja saadakseen sekä näkemyksiä datasta että turvatakseen kilpailuetunsa.

Tämän tutkimuksen tavoitteena onkin tunnistaa kyvykkyydet, joita yritykset tarvitsevat muuttaakseen digitaalisia liiketoimintamallejaan älykkäiksi terveydenhuollon markkinoilla.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että liiketoimintaekosysteemien orkestrointi on yksi tärkeimmistä tällaisista kyvykkyyksistä. Se voidaan hahmottaa kyvyksi ohjata tietokäyttäytymistä ja arvoja, johtamiskyvykkyyksiksi ja kyvyksi kehittää tarpeellisia tiedonhallintaprosesseja ja tiedon analysointikeinoja. Kyvykkyydet voitaisiin myös luokitella avustaviksi, täydentäviksi ja automatisoiviksi, mikä tarkoittaa esimerkiksi tiettyjen orkestrointiroolien ottamista ja toteuttamista tai roolin vaihtoa, lisäystä ja automatisointia. Tämä on hyvin linjassa aiemmissa tutkimuksissa esitettyjen johtopäätösten kanssa, mutta kyvykkyyksiin paneutuminen selventää, miten ne mahdollistavat orkestroijien erilaiset roolit ja onnistumisen niissä.

Tutkimuksen tavoitteena ei kuitenkaan ole uppoutua tiettyihin rooleihin, vaan tunnistaa tekoälyn mahdollistamat kyvykkyydet digitaalisen liiketoimintamallin muutoksessa älykkääksi liiketoimintamalliksi. Tutkimuksessa päätellään, että älykäs liiketoimintamalli on yrityksen korkean tason strateginen kyvykkyys. Se voi toimia keinona liiketoimintapotentiaalin havaitsemiseen, sellaiseen tarttumiseen ja liiketoiminnan muuttamiseen niin, että mahdollisuudet hyödynnetään arvon luomiseksi ja nauttimiseksi. Yritykset voivat älykkään liiketoimintamallin ja ekosysteemisen orkestrointikyvykkyytensä avulla kehittää vision pärjätäkseen muuttuvilla terveydenhuollon markkinoilla.

Vaikka älykäs liiketoimintamalli parantaisi monen yrityksen kilpailukykyä, se ei kuitenkaan mahdollisesti auta aivan kaikkia luomaan mahdollisuuksia ja arvoa ja tuottamaan uusia automatisoituja prosesseja. Useimmissa tapauksissa tekoäly lisäksi täydentää ihmisen työtä sen sijaan, että se korvaisi työn tekemisen kokonaan.
Viimeksi päivitetty: 13.10.2023