Teollinen rakentaminen – Prosessimalli kyvykkyyksien luomiselle

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Sali L10, Linnanmaa, Oulun yliopisto

Väitöksen aihe

Teollinen rakentaminen – Prosessimalli kyvykkyyksien luomiselle

Väittelijä

Diplomi-insinööri Petteri Annunen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Tuotantotalous

Oppiaine

Tuotantotalous

Vastaväittäjä

Professori Seppo Junnila, Aalto-yliopisto

Kustos

Professori Harri Haapasalo, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Teollinen rakentaminen – Prosessimalli kyvykkyyksien luomiselle

Rakennusteollisuuden tuottavuuskehitys on ollut vaatimatonta jo 1970-luvulta lähtien. Ongelmat rakennushankkeiden aikatauluissa ja kustannuksissa ovat varsin tuttuja, heikentäen samalla myös asiakkaalle myytävien tuotteiden eli rakennusten laatua. Syitä ongelmiin on monia, mutta yksi keskeisimmistä on alan pirstaloituminen, mikä aiheuttaa ongelmia sekä alan eri toimijoiden, että etenkin rakennushankkeen eri vaiheiden välillä. Samoin teollisen tuote- ja prosessiajattelun puuttuessa jatkuva parantaminen ja toiminnan tehostaminen eri projektien välillä jää vaillinaiseksi.

Tämän väitöstutkimuksen tarkoitus on edistää rakennusalan tuottavuuskehitystä kuvaamalla
teollinen toimintamalli alan yritysten toiminnan tehostamiseksi. Teollisen toimintamallin osana esitellään eri liiketoimintaprosessien kyvykkyyksien luomisen menetelmät, joita ei ole aiemmin tutkittu rakennusteollisuudessa. Tutkimuksessa on käytetty laadullisia haastatteluja, joilla on tutkittu teollisen toimintamallin osatekijöitä sekä kyvykkyyksien luomisen mallia myynnin, rakentamisen ja ylläpidon liiketoimintaprosessien näkökulmista.

Väitöstutkimuksen tuloksena esitetään esivaatimukset ja menetelmät teollisen toimintamallin käyttöönotolle. Lisäksi kuvataan prosessit, roolit ja toimintatavat, joilla rakennusteollisuus voi huomioida myynnin, rakentamisen ja ylläpitovaiheen vaatimukset jo suunnitteluvaiheessa. Samalla suunnittelusta tulee tehokkaampaa, parannetaan myynnin, rakentamisen ja ylläpidon tehokkuutta sekä luodaan myös innovatiivisempia ratkaisuja asiakkaalle. Ja mikä tärkeintä, vältetään lukuisia ongelmia koko rakennushankkeen ja rakennuksen elinkaaren ajan.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023