Teollisista sivuvirroista kiertotalousliiketoimintaan – arvoketjut, liiketoimintaekosysteemit ja tuotteistaminen

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Wetteri-sali IT115, Linnanmaa, Oulu

Väitöksen aihe

Teollisista sivuvirroista kiertotalousliiketoimintaan – arvoketjut, liiketoimintaekosysteemit ja tuotteistaminen

Väittelijä

Diplomi-insinööri Tero Leppänen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Tuotantotalous

Oppiaine

Tuotantotalous

Vastaväittäjä

Professori Tuomas Ahola, Tampereen yliopisto

Kustos

Dosentti Pekka Tervonen, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Teollisista sivuvirroista kiertotalousliiketoimintaan

Tämä tutkimus kuvaa sivuvirroista liiketoimintaan (SS2B) -prosessin. Prosessi esittää elementit kannattavan liiketoiminnan luomiseen teollisista sivuvirroista ja niiden hyödyntämiseen liittyvistä teknologioista sekä teollisten sivuvirtojen tuotteistamiseksi kaupalliseen käyttöön teollisina sivutuotteina. Tutkimus luo ymmärrystä teollisten sivuvirtojen hyödyntämisestä arvokkaana raaka-aineena liiketoiminnassa ja tutkii arvoketjujen, liiketoimintaekosysteemien ja tuotteistamisen roolia teollisten sivuvirtojen hyödyntämisessä.

Tutkimus tarkastelee teollisten sivuvirtojen hyödyntämisen ilmiötä kokonaisvaltaisena ja käytännöllisenä prosessina käyttäen laadullista lähestymistapaa ja tapaustutkimuksen menetelmiä. Kiertotalouden tutkimusta on arvosteltu keskittymisestä liikaa kiertotalouden ympäristöhyötyihin samalla unohtaen sen taloudelliset näkökulmat ja liike-elämän vaatimukset. Tässä tutkimuksessa keskitytään kiertotalouteen liiketoimintaprosessien näkökulmasta ja painotetaan yritysten roolia kiertotalouden käytännön toteuttajina. Tulevaisuuden menestyjiä ovat ne yritykset, jotka kykenevät uudistamaan liiketoimintansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja löytävät samalla uusia tulonlähteitä ja kustannussäästöjä esimerkiksi teollisten sivuvirtojen hyödyntämisestä.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023