Teollisuuden haitallisten klooria ja rikkiä sisältävien VOC-päästöjen hapetus Au-, Pt- ja Cu-katalyyttien avulla

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, sali L2. Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/63277442072?pwd=VHNVVWhiWExsdEx1eUhKY0l3dmplUT09

Väitöksen aihe

Teollisuuden haitallisten klooria ja rikkiä sisältävien VOC-päästöjen hapetus Au-, Pt- ja Cu-katalyyttien avulla

Väittelijä

Diplomi-insinööri Tuomas Nevanperä

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Ympäristö- ja kemiantekniikan tutkimusyksikkö

Oppiaine

Ympäristötekniikka

Vastaväittäjä

Professori Hanna Härelind, Chalmersin teknillinen korkeakoulu

Kustos

Professori Riitta Keiski, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Teollisuuden haitallisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden katalyyttinen käsittely

Väitöskirjatutkimuksessa kehitettiin uusia mm. kultaa sisältäviä katalyyttisiä materiaaleja klooria ja rikkiä sisältävien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden käsittelemiseksi. Keskeistä työssä oli usean jalometalli- ja metallioksidiseoskatalyytin valmistaminen, karakterisointi ja tutkiminen dikloorimetaanin ja dimetyylidisulfidin hapettamisessa. Tutkimuksen perusteella osoitettiin, että kultaa sisältävät katalyytit ovat tehokkaita näiden orgaanisten yhdisteiden käsittelyssä. Työn tuloksia voidaan hyödyntää tehokkaampien kaupallisten ympäristökatalyyttien suunnittelussa ja sitä kautta vaikuttaa positiivisesti ilmanlaadun paranemiseen ja päästöjen vähentämiseen.

Katalyytin roolina käsittelyn aikana on nopeuttaa hapetusreaktioita, jolloin voidaan minimoida käsittelyssä tarvittava energia. Selektiivisillä katalyyteillä voidaan myös varmistaa haluttujen hapetustuotteiden saavuttaminen. Katalyytin tulee olla myös hyvin kestävä, jotta se ei menetä toimintakykyään käsittelyn aikana.

Klooria ja rikkiä sisältäviä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä vapautuu ilmakehään ihmisen toiminnan seurauksena. Teollisuuden tyypillisiä päästölähteitä ovat mm. öljy- ja kemianteollisuus, puunjalostusteollisuus sekä jätevedenkäsittelylaitokset. Erityisesti klooratut haihtuvat orgaaniset yhdisteet ovat hyvin vaarallisia ihmiselle ja ympäristölle. Rikkiä sisältävät haihtuvat orgaaniset yhdisteet ovat hyvin pahan hajuisia pieninä pitoisuuksina – jo ennen kuin ne aiheuttavat vakavampia haittoja ihmisille ja ympäristölle.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024