Teollisuus 4.0 -käsitteen tarkastelua: vaikutuksia kestävään kehitykseen ja innovaatioyhteistyöhön

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

L2, Linnanmaa oulu

Väitöksen aihe

Teollisuus 4.0 -käsitteen tarkastelua: vaikutuksia kestävään kehitykseen ja innovaatioyhteistyöhön

Väittelijä

Kasvatustieteen maisteri Iqra Sadaf Khan

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Tuotantotalous

Oppiaine

Tuotantotalous

Vastaväittäjä

Professori Anna Öhrwall Rönnbäck, Luulajan teknillinen yliopisto

Kustos

Apulaisprofessori Jukka Majava, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Teollisuus 4.0 -käsitteen tarkastelua: vaikutuksia kestävään kehitykseen ja innovaatioyhteistyöhön

Tämä tutkimus käsittelee neljännen teollisen vallankumouksen (Teollisuus 4.0) vaikutuksia kestävään kehitykseen ja innovaatioyhteistyöhön. Tutkimuksessa käytetään laadullista lähestymistapaa, joka pohjautuu tieteellisen kirjallisuuden systemaattiseen kartoitukseen ja tapaustutkimusmenetelmiin.

Kestävän kehityksen osalta tulokset osoittavat kolmoistilinpäätöksen (triple bottom line), kiertotalouden ja kestävät liiketoimintamallit toisiinsa liittyvinä ja merkittävinä teemoina. Tuloksiin kuuluu myös analyysi Teollisuus 4.0 -pohjaisesta digitalisaation ja kestävän kehityksen toteutuspolusta Suomessa sisältäen siihen liittyvät ajurit, esteet ja mahdollisuudet. Lisäksi analysoidaan kolmoiskierreyhteistyötä (triple helix) innovaatioiden ja arvon yhteisluonnissa sekä kartoitetaan ja esitellään yhteistyön mahdollistajia innovaatioekosysteemeissä. Tulokset tarjoavat myös empiiristä tietoa Teollisuus 4.0 -pohjaisessa innovaatioyhteistyössä muodostuviin tavoitteiden, tehtävien ja resurssien keskinäisiin riippuvuuksiin.

Tutkimus tarjoaa uutta tietoa Teollisuus 4.0:n vaikutuksista kestävään kehitykseen ja yhteistyöhön perustuvaan arvonluontiin teollisuuden toimijoille ja tutkijoille.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023