Terveiden nuorten aikuisten suun terveys ja siihen liittyvät tekijät. Epidemiologinen poikkileikkaustutkimus

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Kontinkangas, Leena Palotie -sali (101A), Aapistie 5 A

Väitöksen aihe

Terveiden nuorten aikuisten suun terveys ja siihen liittyvät tekijät. Epidemiologinen poikkileikkaustutkimus

Väittelijä

Hammaslääketieteen lisensiaatti Tarja Tanner

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, suun terveyden tutkimusryhmä

Oppiaine

Hammaslääketiede

Vastaväittäjä

Professori Liisa Suominen, Itä-Suomen yliopisto

Kustos

Dosentti Vuokko Anttonen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Nuorten miesten terveyskäyttäytyminen ei tue hyvää suun terveyttä

Tämän epidemiologisen tutkimuksen perusteella lähes puolella varusmiehistä oli vähintään yksi hoitoa vaativa reikä hampaistossa. Suurin osa suun terveyden ongelmista oli kasaantunut pienelle osalle varusmiehistä. Hampaiston reikiintymiseen vaikuttivat terveyskäyttäytyminen, sosioekonomiset tekijät sekä varusmiehen asuinpaikka. Aiempiin Suomessa tehtyihin tutkimuksiin verrattuna näyttäisi siis siltä, että suomalaisten nuorten miesten suun terveyden positiivinen kehitys on pysähtynyt.

Myös tupakointi ja nuuskaus olivat lisääntyneet aiempiin tutkimuksiin verrattuna. Varusmiehistä 40 prosenttia tupakoi päivittäin ja lähes 20 prosenttia käytti nuuskaa silloin tällöin tai päivittäin. Tupakoitsijoiden suun terveys oli selkeästi tupakoimattomia huonompi, mutta nuuskaajien suun terveys ei eronnut heistä, jotka eivät käyttäneet tupakkatuotteita. Lisäksi tupakointi oli yhteydessä myös muihin huonoihin terveystottumuksiin, mikä on syytä ottaa huomioon myös tupakkavalistuksessa.

Tämän väitöstutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että suomalaisten nuorten miesten terveyskäyttäytyminen ei tue hyvää suun terveyttä, jonka takia karieksen hallinta tulee olemaan haastavaa myös tulevaisuudessa. Sekä terveyskäyttäytyminen että ympäristö vaikuttavat suun terveyteen, mikä on tärkeä pitää mielessä terveyden edistämistyössä.

Tutkimuksen aineisto kerättiin vuonna 2011 varusmiespalvelukseen astuneilta 18–21-vuotiailta miehiltä lähes kaikista Suomen varuskunnista. Kliininen tarkastus tehtiin noin 13 500 varusmiehelle ja taustatietoja selvittävään kyselyyn heistä osallistui noin 8500.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024