Terveysdata digitaalisen transformaation mahdollistajana: yhden tapauksen kokonaisvaltainen tapaustutkimus digitaalisesta vakuutuspalvelusta

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

https://oulu.zoom.us/j/2785114280

Väitöksen aihe

Terveysdata digitaalisen transformaation mahdollistajana: yhden tapauksen kokonaisvaltainen tapaustutkimus digitaalisesta vakuutuspalvelusta

Väittelijä

Diplomi-insinööri Casandra Grundstrom

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Empiirinen ohjelmistotuotanto ohjelmistoissa, järjestelmissä ja palveluissa (M3S)

Oppiaine

Tietojenkäsittelytiede

Vastaväittäjä

Tohtori Maaria Nuutinen, VTT

Toinen vastaväittäjä

Yliassistentti Till Winkler, Kööpenhaminan Kauppakorkeakoulu

Kustos

Professori Minna Isomursu, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Reilu ja kestävä terveysdatan käyttö digitaalisten terveyteen liittyvien vakuutuspalvelujen muutoksissa

Digitaalinen transformaatio on ilmiö, jolla kuvataan digitaalisen teknologian aiheuttamia muutoksia yhteiskunnassamme. Kun käytämme hyvinvointiamme mittaavia sovelluksia, tai kun terveysammattilaiset kirjavat tietojärjestelmiin terveydestämme tietoja, osallistumme digitaalisen terveystiedon luomiseen ja keräämiseen. Terveystieto on arvokasta yksilöille, yhteiskunnille ja liike-elämälle osana digitaalista taloutta koska se kertoo ihmisten terveydestä, mielipiteistä, käyttäytymisestä ja historiasta.

Vakuutustoimijat ovat kiinnostuneita terveystiedon käytöstä tarjotakseen parempia digitaalisia palveluja asiakkailleen. Digitaalinen tieto mahdollistaa ennakoivia palveluja jotka kannustavat yksilöitä huolehtimaan terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Tämä ”digitaalisesta vakuutuspalvelusta” visio haastaa nykyisen reaktiivisen tavan tarjota vakuutuspalveluita. Esimerkki reaktiivisesta vakuutuspalvelusta on palvelu, jossa vahingon tapauksessa vakuutus korvaa jo tapahtuneet vahingot. Digitaalisen transformaation avulla voitaisiin toteuttaa palveluja, jotka ehkäisevät sairauksia ja niiden aiheuttamia haittoja hyvinvoinnille. Tällä hetkellä vakuutustoimijoilla on organisatorisiin, lakeihin ja yhteiskunnallisiin seikkoihin liittyviä haasteita terveysterveystiedon saatavuuteen, kontrolliin, jakamiseen ja käyttöön. Näitä neljää asiaa tarvitaan vakuutuspalvelujen digitaaliseen transformaatioon.

Tässä väitöskirjassa tutkitaan kuinka ” digitaalisesta vakuutuspalvelusta” visioon päästään terveystiedon saatavuuden, kontrollin, jakamisen ja käytön kautta, ja ehdotetaan tältä pohjalta strategioita vakuutustoiminnan digitaaliseen transformaatioon. Tutkimus on yhden tapauksen tapaustutkimus joka on tehty kolmen vuoden aikana suomalaisessa vakuutusyhtiössä. Tutkimuksessa haastateltiin, havainnointiin ja tehtiin kysely joilla selvitettiin digitaalisen tiedon roolia, kuten GDPR käytäntöjä, organisaatiossa ja organisaation asiakkaille. Tulokset esitetään kertomuksena yrityksen digitaalisesta transformaatiosta, ja kehikkona terveystiedon mekanismeista. Nämä tulokset auttavat päätöksentekijöitä, vakuutustoimijoita ja johtajia terveystiedon käytön edistämisessä, toimimaan läpinäkyvästi asiakkaita kohtaan, ja suunnittelemaan tiedon jakamista toimijoiden välillä. Suurelle yleisölle hyödyksi on ihmislähtöinen kuvaus terveystiedon saatavuudesta, kontrolloinnista, jakamisesta ja käytöstä voimaannuttavana päätöksenteon osana digitaalisessa taloudessa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024