Terveyspelikehitystä tukevat työkalut ja menetelmät

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa L10 ja https://oulu.zoom.us/j/68428361333

Väitöksen aihe

Terveyspelikehitystä tukevat työkalut ja menetelmät

Väittelijä

Filosofian maisteri Tanja Korhonen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, M3S

Oppiaine

Tietojenkäsittelytiede

Vastaväittäjä

Professori Olga De Troyer, Vrije Universiteit Brussel

Kustos

Dosentti Raija Halonen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Terveyspelikehitystä tukevat työkalut ja menetelmät

Terveydenhuollon palveluihin tarvitaan uusia digitaalisia työkaluja tukemaan asiakkaita. Terveyspelit voivat tarjota tähän kustannustehokkaita ja asiakasta motivoivia menetelmiä. Tavoitteena terveyteen ja hyvinvointiin liittyvillä hyötypeleillä on innostaa pelaajaa parantamaan omaa psykologista, fyysistä tai sosiaalista hyvinvointiaan. Terveyspelien kehitysprosessi vaatii monialaista yhteistyötä ja siksi tarvitaan myös koulutusta aiheeseen liittyen erityisesti eri alojen ammattilaisille, jotka osallistuvat prosessiin.

Tämä monimenetelmäinen väitöstutkimus koostuu kuudesta osa-alueesta. Tutkimuskysymykseen "Millaisia työkaluja ja menetelmiä tarvitaan tukemaan terveyspelikehityksen avainvaiheita?" vastauksena voidaan esitellä terveyspelikehityksen prosessi ja uusi SGTM (Serious Games development Tools and Methods) -malli tukemaan kehitysprosessin vaiheita.

SGTM-malli koostuu seuraavista neljästä eri alueesta: 1) hyötypelipaja, 2) hyötypelikanvas ja -koulutus, 3) monialainen yhteistyö ja 4) näytöt ja ohjeistus. Tämä väitöskirja esittelee uuden mallin, jota voidaan hyödyntää sekä käytännön projekteissa että tutkimuksessa. Hyötypelien kehittäjät voivat poimia ehdotetuista työkaluista ja menetelmistä sellaiset, jotka sopivat parhaiten heidän tarpeisiinsa. Edelleen jatkotutkimuksissa on tärkeää selvittää, millaisin keinoin eri alojen osaajia ja heidän yhteistyöskentelyään voidaan tukea monialaisissa hyötypeliprojekteissa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024