Terveyteen vaikuttavien käyttäytymisen muutosta tukevien järjestelmien suunnittelu: Näkemystä tehokkaisiin interventioihin, käyttäjäkokemukseen, varsinaiseen käyttöön ja sovelluksen turvallisuuteen

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

L10, Linnanmaa

Väitöksen aihe

Terveyteen vaikuttavien käyttäytymisen muutosta tukevien järjestelmien suunnittelu: Näkemystä tehokkaisiin interventioihin, käyttäjäkokemukseen, varsinaiseen käyttöön ja sovelluksen turvallisuuteen

Väittelijä

Master of Arts, Master of Science Eunice Eno Yaa Frimponmaa Agyei

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Vakuuttavat verkko- ja mobiilipalvelut

Oppiaine

Tietojenkäsittelytiede

Vastaväittäjä

Professori Yvonne Rogers, University College London

Kustos

Professori Harri Oinas-Kukkonen, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Terveyteen vaikuttavien käyttäytymisen muutosta tukevien järjestelmien suunnittelu: Näkemystä tehokkaisiin interventioihin, käyttäjäkokemukseen, varsinaiseen käyttöön ja sovelluksen turvallisuuteen

Digitaalisilla terveysinterventioilla (digital health interventions) on monia vahvuuksia kuten erilaisten terveyshaasteiden omahoito ja tuki terveellisten elämäntapojen omaksumisessa ja niiden ylläpitämisessä. Tämä väitöskirja pyrkii tutkimaan niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tällaisten sovellusten tehokkuuteen käyttäytymisen muutoksen tukemisessa. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja meta-analyysin tulokset vahvistavat, että suostuttelevan suunnittelun periaatteet parantavat tällaisten sovellusten tehokkuutta muutoksen tukemisessa. Lisäksi sovellusten sisällön ja ohjelmisto-ominaisuuksien käytön analyysi osoitti, että interventioilla todennäköisesti ei saavuteta odotettua tulosta, jos annettua informaatioannostusta ei vastaanoteta. Tämä korostaa optimaalisen informaatioannoksen, joka tarvitaan interventiolla varten haettujen tulosten saavuttamiseksi, määrittelyn tärkeyttä. Lisäksi huomattiin, että ensisijaisen tehtävän tuki (Primary task support), tietojärjestelmän ja käyttäjän välisen vuoropuhelun tuki (Computer-human dialogue support) ja sovelluksen uskottavuuden tuki (Credibility support) vaikuttavat tietojärjestelmän koettuun vakuuttavuuteen ja käyttäjien halukkuuteen jatkaa sen käyttöä. Myös muut tekijät, erityisesti arjen häiritsemättömyys, läpinäkyvyys, vaivannäön tarve ja odotettu tehokkuus, vaikuttivat tietojärjestelmän koettuun vakuuttavuuteen. Väitöskirjan tulokset auttavat myös selittämään yleisesti tunnettuun teknologian hyväksymismalliin (Technology acceptance model) liittyviä tekijöitä. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä on tärkeää huomioida, että digitaaliset terveysinterventiot ovat käyttäjilleen turvallisia. Turvallisuus on ratkaisevan tärkeää käyttäjien kokeman luottamuksen ja neuvojen noudattamisen kannalta, mikä puolestaan vaikuttaa sovelluksen koettuun tehokkuuteen. Tämä väitöskirja tarjoaa arvokasta näkemystä käyttäytymisen muutosta tukevien digitaalisten terveysinterventioiden tutkijoille, suunnittelijoille ja kehittäjille.
Viimeksi päivitetty: 14.11.2023